Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het recht op huisvesting voor de woonwagenbewoners en de opvangterreinen in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 137)

 
Datum ontvangst: 07/06/2020 Datum publicatie: 13/07/2020 Referentie: B.I.V. 126 (19/20), Blz. 57
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/07/2020 Referentie: B.I.V. 126 (19/20), Blz. 59
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/06/2020 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/07/2020 Vraag gesteld namens de auteur Tristan Roberti B.I.V. 126 (19/20) 58
13/07/2020 Antwoord namens de bestemmeling Pascal Smet B.I.V. 126 (19/20) 59
13/07/2020 Repliek Tristan Roberti B.I.V. 126 (19/20) 60