Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de staking bij de MIVB.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 410)

 
Datum ontvangst: 13/05/2020 Datum publicatie: 24/06/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 23/06/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De helft van de lijnen van het MIVB-busnet werden de laatste dagen niet bediend omwille van een personeelsactie. En dit ondanks een overeenkomst die getekend werd door de drie grootste vakbonden over de te nemen maatregelen die worden aanbevolen door de arbeidsgeneesheer om het risico van besmetting en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

Het personeel eist onder meer verhoogde controles op het gebruik van mondmaskers in bussen en trams, een limiet op het aantal passagiers per voertuig, en een hermetische afsluiting van de bestuurscabine. Maatregelen die eveneens worden toegepast door andere vervoermaatschappijen zoals TEC.

Veel van de stakende werknemers werken reeds jaren voor de MIVB. Ze hebben een hoge beroepseer en hechten groot belang aan de kwaliteit van hun werk. Daarom hebben ze het ook zo moeilijk met de huidige situatie. Ze willen de Brusselaars bedienen in hun mobiliteitswensen en zij laten Brussel bewegen. Maar het moet wel veilig gebeuren! De laatste maanden hebben een heel aantal MIVB personeelsleden mij benaderd met klachten over slechte werkomstandigheden, die vooral te wijten zijn aan een gebrek aan middelen, materieel en personeel.

Mijn vragen:

- Volgens het personeel wordt er te weinig gecontroleerd op het dragen van mondmaskers. Hoe vaak worden de controles op het dragen van mondmaskers uitgevoerd en hoeveel controleurs zijn hiervoor beschikbaar?

- Welke instructies werden verstrekt voor het desinfecteren van MIVB-voertuigen? Hoe en hoe vaak worden de MIVB-voertuigen gedesinfecteerd?

- Welke maatregelen werden genomen om het fysiek contact tussen de reizigers onderling en met de bestuurders tot een minimum te beperken?

- Beschikt het personeel van de MIVB over alle nodige en adequate midellen (mondmaskers, handschoenen, handgel,..) om de veiligheids- en hygiënemaatregelen te garanderen?

- Zijn alle ontspanningsruimtes op de stelplaatsen opnieuw toegankelijk?

- Is het niet mogelijk om zoals de TEC, de beperking van het aantal passagiers in voertuigen weer in te voeren? Zijn er plannen om een een hermetische afsluiting van de bestuurscabine te voorzien zoals bij de TEC?
 
 
Antwoord    Ik verwijs u ook naar de verslagen van de commissie Mobiliteit van 19 mei, actualiteitsvragen in plenaire zitting en schriftelijke vragen.

In totaal telt de MIVB-veiligheidsdienst 621 mensen die in principe allemaal kunnen toezien op het dragen van het mondmasker, vooral op een sensibiliserende manier. Dit maakt intussen deel uit van hun takenpakket.

Er zijn ook ploegen die zich bezighouden met specifieke controles, al dan niet in samenwerking met de politie. Zo werden sinds de verplichting voor het dragen van het mondmasker en tot begin juni maar liefst 1.495 controle-opdrachten uitgevoerd door MIVB-ploegen.

Over de reiniging van voertuigen, maatregelen om contacten tussen reizigers en MIVB-personeel te beperken en beschermingsmateriaal heb ik reeds omstandig antwoord gegeven.

De MIVB heeft op dit vlak een hele reeks maatregelen genomen die de veiligheid absoluut garanderen. Zo is bijvoorbeeld de stuurpost van bestuurders en chauffeurs reeds geïsoleerd van het reizigerscompartiment (en is extra plexiglas niet nodig). De overheid heeft het verplicht dragen van het mondmasker voor bestuurders precies daarom afgeschaft.

Wat de ontspanningsruimtes betreft: die zijn intussen allemaal geopend. Ze werden eerst grondig gereinigd en aangepast zodat de sociale afstand kan gerespecteerd worden.

Wat het maximaal aantal plaatsen bij TEC betreft: TEC is de enige vervoermaatschappij die nog een maximaal aantal passagiers oplegt. Vanaf 8/6 werd dit aantal verhoogd: alle zitplaatsen mogen worden ingenomen er is enkel nog een beperking voor het aantal staanplaatsen.