Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van doorzichtig beschermingsmateriaal van het type "plexiglas" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 337)

 
Datum ontvangst: 28/05/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 13/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wegens de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken is de vraag naar plexiglas® geëxplodeerd1. Winkels, supermarkten, kantoren en openbare plaatsen worden uitgerust met wanden van transparant plexiglas.

Plexiglas® is een geregistreerd handelsmerk van polymethylmethacrylaat (PMMA) dat wordt verkregen door polymerisatie van methylmethacrylaat (MMA)
2.

Hoewel plexiglas herbruikbaar is en aldus kan worden bespaard op kostbare hulpbronnen en CO
2‑uitstoot, wordt geschat dat vandaag slechts 10% van de jaarlijkse Europese productie daadwerkelijk wordt gerecycled. Thans gebeurt de recycling van PMMA immers grotendeels via een proces in een bad van gesmolten lood waarbij niet alle kwaliteiten kunnen worden gerecycled. De huidige processen voor de recycling van PMMA zijn gericht op de postindustriële vorm in plaats van de vorm aan het einde van de levenscyclus. Deze laatste vormt echter het grootste deel van de totale stroom uitgevoerde, begraven of verbrande afvalstoffen.

Wat de recycling betreft, hebben in Frankrijk de belangrijkste actoren van het circuit op 27 april 2016 een verbintenis inzake "groene groei" ondertekend tot invoering van een nieuw recyclingproces voor acrylglas (het "Reverplast"-project).

In dat verband had ik u graag de volgende vragen gesteld:

- Wat zijn de voorschriften inzake brandweerstand voor het gebruik van deze materialen in de winkels en op de openbare plaatsen? Meer in het algemeen, welke preventie is gepland met betrekking tot de bruikbare materialen om de veiligheid en de recycling ervan te garanderen?

- Bestaat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een circuit voor de recyclage van plexiglas?

- Aangezien een toename van het afval van plexiglas te verwachten valt, komt er in de Recyparks een container voor de inzameling ervan?


1 Openbare plaatsen: grote vraag naar transparant plexiglas voor bescherming.
2 Polymethylmethacrylaat PMMA - 9 mei 2017 door Carine Robert Chimie ParisTech.
 
 
Antwoord    1)

Het lijkt ons nuttig eraan te herinneren dat productnormen en het op de markt brengen van producten onder de beveoegdheid van de federale regering vallen en dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet over alle vereiste bevoegdheden beschikt op dit gebied.

Het Gewest kan dus geen advies geven over de brandveiligheidsvoorschriften of preventie met betrekking tot de materialen die kunnen worden gebruikt.

L'Ouvroir, een Brusselse actor in de sector van de sociale economie die dit type panelen verkoopt, heeft Leefmilieu Brussel meegedeeld dat zij niet op de hoogte is van wat er in het aan haar geleverde plexiglas zit.

Ze deelde ook mee dat de leveranciers urgente bestellingen moesten verwerken en alles wat ze in voorraad hadden (verschillende diktes en materialen: acryl (plexiglas), PMMA (Acryglas HIPEX), PETG (PET en glycol), polycarbonaat, ...) op de markt hebben gebracht, wat de recyclage niet zal vergemakkelijken.


2)

In dit stadium is er noch een inzamelkanaal, noch een recyclagekanaal voor plexiglas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gezien de omstandigheden en de doelstellingen van met name het PBGA en het GPKE, wordt deze kwestie echter bestudeerd.

Leefmilieu Brussel heeft 3 fabrieken in België geïdentificeerd die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in dit type recyclage.

Hoewel plexiglas herbruikbaar is waardoor er op kostbare grondstoffen kan worden bespaard en de CO2-uitstoot kan worden verminderd, schat Leefmilieu Brussel dat momenteel slechts 10% van de jaarlijkse Europese productie daadwerkelijk wordt gerecycleerd.

Het grootste deel van de recyclage van PMMA wordt momenteel immers uitgevoerd door middel van een gesmolten loodbedproces waarbij niet alle bestanddelen kunnen worden gerecycleerd.

De huidige PMMA-recyclageprocessen richten zich op de postindustriële vorm in plaats van de afgedankte vorm.

Deze laatste maakt echter het grootste deel uit van de totale afvalstroom die wordt uitgevoerd, gestort of verbrand.

Daarom moet worden opgemerkt dat hergebruik deugdelijker is dan recyclage, aangezien het beter is voor het milieu en de economie.

Bovendien heeft het Brussels Gewest minstens één actor in de sociale economie die dit materiaal zou kunnen hergebruiken.

Het betreft het bedrijf voor aangepaste werk “l'Ouvroir”.

L'Ouvroir levert momenteel plexiglaspanelen ter bescherming tegen Covid-19 volgens een sociale benadering en met bijzondere aandacht voor eco-design.

L'Ouvroir zou tal van toepassingen kunnen ontwikkelen voor het ontwerpen van nieuwe objecten; vooral met de panelen in hun oorspronkelijke vorm en grote afmetingen (75 X100), zoals deze die door l'Ouvroir op de markt worden gebracht.

Zij zou kunnen overwegen om deze panelen in haar atelier te snijden, te markeren, te bedrukken, te thermovormen, enz. en bijvoorbeeld kleine baliedisplays, kantinemaaltijdborden, opbergartikelen, promotieartikelen, klein meubilair, enz. te produceren.

Het is echter noodzakelijk om eerst een analyse te maken van de plexiglaspanelen die op de markt worden gebracht en van de potentiële vraag naar nieuwe objecten alvorens een productie- en herproductieketen (Upcycling) en een inzamelingskanaal te lanceren.


3)

Dit is momenteel niet het geval en de panelen zullen nog enige tijd worden gebruikt voordat ze hulpbronnen-afvalstoffen worden.

Bovendien heeft dit type voorziening pas zin als er een specifiek kanaal werd gevonden.

Het toevoegen van een inzamelstroom aan een Recypark is niet zonder gevolgen.