Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van het MIVB-net door vrouwen

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 412)

 
Datum ontvangst: 10/06/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Er zijn genderverschillen in de hele samenleving, ook in de mobiliteit, denk ik.

Kan u me zeggen of volgende gegevens bestaan:

- genderstatistieken of -gegevens over het gebruik van het MIVB-net?

- meer precieze genderstatistieken of -gegevens per lijn of per vervoermiddel?

- specifieke studies, intern of extern aan de MIVB, om het gebruik van het Brusselse netwerk door vrouwen beter te begrijpen?
 
 
Antwoord    De tevredenheidsbarometer die elk jaar door de MIVB georganiseerd wordt, maakt een genderanalyse mogelijk voor elk gemeten tevredenheidselement.

In de hieronder vermelde gedetailleerde studie werd het gebruik van het MIVB-net op het niveau van de vervoersmodaliteiten en de lijnen geanalyseerd.

De MIVB deed een studie in 2016, genaamd “Genderindicatoren” in het kader van de ontwikkeling van de doelen voor gendermainstreaming.

De resultaten van deze studie werden destijds gecommuniceerd aan het kabinet van de minister voor gelijke kansen, in het kader van de uitwerking van de doelen qua gendermainstreaming.