Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de aanwerving van vrouwelijk personeel bij de MIVB

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 413)

 
Datum ontvangst: 10/06/2020 Datum publicatie: 13/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Kan u mij ter zake meedelen of:

- De financiële " incentive " om vrouwen aan te werven als MIVB-personeelsleden die in 2018 aan bod kwam in de pers tot stand werd gebracht?

- Zo ja, werkt deze incentive dan? Hoe vaak werd een beroep gedaan op deze premie?
 
 
Antwoord    Voor de duidelijkheid: de coöptatiecampagne van de MIVB was niet uitsluitend gericht op de aanwerving van vrouwen, maar ook op de aanwerving van personeel (m/v) in technische beroepen.

Deze campagne, die op 1 juni 2018 gelanceerd werd, voorziet een premie voor elk personeelslid dat een kandidaat voorstelt, die voldoet aan de eisen en die na 6 maanden nog steeds in dienst is.

We moeten dus zes maanden wachten om de eerste personen te kunnen tellen die via deze campagne aangeworven werden.

In totaal waren op 1 juni 2020 25 vrouwen aangeworven via deze coöptatiecampagne.

In 2019 vervoegden 965 nieuwe medewerkers het personeelsbestand van de MIVB, onder wie 167 vrouwen (17,3%). Het aantal vrouwen bij de MIVB blijft daardoor stijgen, met 1.053 vrouwen eind 2019 (11,18% van het personeel t.o.v. 10,71% in 2018, 10,2% in 2017 en 9,8% in 2016).

Tussen 2015 en 2019 steeg het aantal vrouwen bij de MIVB dus met 39,5%.

Uiteraard blijft dit een aandachtspunt de komende jaren. Het aandeel vrouwelijke medewerkers moet verder omhoog.