Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van waterverf voor de wegmarkeringen in het BHG

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 425)

 
Datum ontvangst: 15/06/2020 Datum publicatie: 11/08/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Is het nodig om te herinneren aan het streven om 40 km (1) fietspaden aan te leggen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Daarvoor zijn “verf op de grond en bewegwijzering", alsook "betonblokken" vereist.

De wegmarkeringen kunnen worden aangebracht met verschillende technieken en producten (2). Tussen de producten die voldoen aan specifieke normen (3-4) kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

- Verven die vloeibare producten zijn en vaste materialen bevatten die opgelost zijn in een organisch of waterig oplosmiddel en gebruikt worden voor markeringen met behulp van sjablonen. Volgens de aard van het oplosmiddel zijn er twee soorten verf: olieverven en waterverven. Deze laatste kunnen ook voorgemengde glasparels bevatten.

- Thermoplasten die geen oplosmiddelen bevatten, geleverd worden in de vorm van blokken, korrels of poeders die door verhitting moeten worden gesmolten om te kunnen worden aangebracht. Thermoplasten zijn in theorie makkelijk recycleerbaar, maar zijn niet biologisch afbreekbaar en hun levensduur kan oplopen tot enkele honderden jaren. Deze verven voor de wegmarkeringen behoren ook tot de belangrijkste bronnen van microplastics (5).

- Koudplastische markeringen die uit meerdere componenten bestaan en op het wegdek een harde film vormen door een chemische reactie wanneer de componenten worden gemengd.

Olieverven zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar stellen de arbeiders ook bloot aan gezondheidsrisico's tijdens het aanbrengen (6). De oplosmiddelen zijn immers bedoeld om te verdampen in de atmosfeer en zijn de belangrijkste voorlopers van de vorming van troposferische ozon en partikels in de atmosfeer en dus de belangrijkste ingrediënten van de luchtverontreiniging.

Waterverven hebben daarentegen een bepaald nut voor het leefmilieu, aangezien alleen het water in het leefmilieu wordt uitgestoten, zowel bij het aanbrengen als bij het reinigen. De toepassing vereist wel dat de temperatuur aan de grond hoger moet zijn dan 10°C.

Sinds 1 januari 2019 gebruikt de SPW Mobilité et Infrastructures waterverf voor de wegmarkeringen in het Waals Gewest (7).

- Wat is de verdeling verf/thermoplast/koudplastic bij het aanleggen van de fietspaden?

- Welke volumes worden gebruikt of zijn gepland?

- Krijgt waterverf de voorkeur?

- Zijn de gebruikte reflecterende korrels van glas of plastic?

- Wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer in het algemeen de voorkeur gegeven aan waterverf voor de wegmarkeringen?

(1) https://www.lesoir.be/297567/article/2020-04-29/deconfinement-40-kilometres-de-pistes-cyclables-securisees-bruxelles-carte
(2) Wegmarkeringen en verlichting voor fietsvoorzieningen - Realisatie Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, op initiatief van Brussel Mobiliteit.
(3) De verven voor wegmarkeringen worden beschreven in de Europese normen NBN EN 1871 en NBN EN 12802. De thermoplastische producten worden beschreven in de Europese normen NBN EN 1790, NBN EN 1871 en NBN EN 12802. De koudplastische markeringen worden beschreven in de Europese normen NBN EN 1436, NBN EN 1871, NBN EN 12802 en NBN EN 13212.
(4) Producten CCT Qualiroutes: Specificaties en certificeringen
(5) Les microplastiques dans les denrées alimentaires et l'environnement - Laura McLACHLAN - Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention du grade de Médecin vétérinaire ACADEMIEJAAR 2018-2019
(6) Marquages routiers: des ouvriers très exposés – L’avenir – Emmanuel HUET - 26/11/2018
(7) La Wallonie, un exemple en France ! - Mégane LESCUT - SPW Mobilité et Infrastructures 08/06/2020
 
 
Antwoord    Alle aan te brengen markeringen voor het aanleggen van fietspaden zullen met verf gebeuren.

De hoeveelheid verf is niet berekend. Voor alle projecten hebben we een schatting gemaakt van 93 km aan lijnen, 10.000 fietslogo’s en 2.500 m² gestreepte markering.

Brussel Mobiliteit verkiest oplosmiddelhoudende verf. De fietspaden worden onder dezelfde omstandigheden aangelegd als de markeringswijzigingen en de jaarlijkse opfrisbeurten. De weeromstandigheden die het gebruik van waterverf mogelijk maken, zijn dwingender en laten het niet toe de markeringen jaarlijks op te frissen. Markeringen op basis van waterverf kunnen niet worden aangebracht tijdens een periode van drie à vier maanden. Buiten deze periode zal het onmogelijk zijn markeringen in verf aan te brengen, behalve met oplosmiddelhoudende verf.

Waterverf is gevoeliger voor de weersomstandigheden dan verf op basis van oplosmiddelen.

De voornaamste parameters die de droogtijd beïnvloeden, zijn de lage lucht- en bodemtemperaturen, een aanzienlijk hoge vochtigheid, het dauwpunt en de regen.

Dergelijke verf kan niet worden aangebracht als er binnen de twee uur forse regenbuien worden voorspeld. Deze verf kan ook niet worden aangebracht onder 10 graden en boven 40 graden luchttemperatuur.

Ook de luchtvochtigheid heeft een sterke invloed op de droogtijd.

Als een dergelijke verf bij een luchtvochtigheid van meer dan 80% wordt aangebracht, moet er een droogversneller aan de verf worden toegevoegd.

De reflecterende kogellagers zijn van glas overeenkomstig het technisch bestek TB2015.