Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het bieden van één plek met het overzicht van alle coronamaatregels.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 263)

 
Datum ontvangst: 06/05/2020 Datum publicatie: 11/08/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/08/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    We bevinden ons in unieke tijden. Beangstigend omdat er een dodelijk virus rondwaart in de wereld, wat helaas ook door onze stad gaat. Veel Brusselaars zijn ziek gevallen, velen van ons hebben het verlies van dierbaren te betreuren.

Daarnaast is deze tijd uitdagend voor ons allen als Brusselaars, nu we ons al weken aanéén hebben moeten opsluiten in ons kot. Zorgwekkend is deze tijd bovendien voor hen met een bedrijf die noodgedwongen hebben moeten sluiten, en voor hen die in de (tijdelijke) werkeloosheid zijn beland. Laten we hopen dat we de strijd tegen het coronavirus zo snel mogelijk winnen. De lock-down weegt namelijk zwaar en kent ook haar slachtoffers.

Het COVID-pandemie heeft ons gedwongen tot stilstand te komen. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel en zal het leven in fases weer op gang komen.

Er zijn ontzettend veel regels afgekondigd over de periode van de lock-down. Regels die een stevige inperking opleveren op het leven van de Brusselse burgers, met grote financiële gevolgen voor hen die de regels niet juist naleven. De politie heeft veel tijd en energie gestoken in het afdwingen van de naleving van deze regels in de openbare ruimte.

Daarbij ontbrak soms aan éénduidige lezing van de coronamaatregelen. Nu de tijd is aangebroken om deze maatregelen geleidelijk af te bouwen en de regels stap voor stap te veranderen en versoepelen wordt het informeren en sensibiliseren van Brusselaars nog belangrijker. Zeker omdat het niet ondenkbaar is dat er een stap terug moet worden gedaan. Een stap terug naar de lock-down mocht zich onverhoopt een tweede golf aan besmettingen voordoen.

Het is daarom essentieel dat er toegankelijke informatie te vinden is voor alle Brusselse inwoners. Er is uiteraard de federale website
https://www.info-coronavirus.be/en/ voor alle nationale maatregelen. Er is de Brusselse website https://1819.brussels met alle informatie over de steunmaatregelen voor de Brusselse handelaars en ondernemers. Maar voor alle andere Brusselaars, zeker wat betreft de gewestelijke en gemeentelijke regels, maatregelen en steunmogelijkheden is het op dit moment zoeken naar informatie.

Dat er gemeentelijke initiatieven en gemeentelijke adviezen worden afgegeven, dat politiezones eigen accenten leggen in de naleving van de regels, het maakt het niet gemakkelijker of overzichtelijker voor de Brusselaars. Reden voor de Brusselse regering om te coördineren en aan te dringen op uniformiteit van alle steunmaatregelen en alle adviezen en regels die er gelden in het hele gewest.

Om de informatie beter te ontsluiten aan de inwoners van Brussel wil ik u het volgende vragen:

- Is het mogelijk om vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één meertalig platform op te richten met alle corona-informatie? Één plek, één website met de informatie die Brusselse Burgers zoeken over Corona en de op dit moment geldende regels ? Met antwoorden op de veelgestelde vragen waar Brusselaars mee zitten ?

- Kunt u vanuit uw cördinerende rol ervoor zorgen dat de regels en maatregelen zo uniform mogelijk zijn voor het gehele gewest en dat het afdwingen van de naleving van de regels uniform gebeurt ?

- Kunt u er bij de 19 burgemeesters op aandringen dat zij hun gemeentelijke aanpak van de coronacrisis zoveel mogelijk coördineren en afstemmen met het Brussels gewest? Kunt u hen aanmoedigen de relevante informatie uit hun gemeenten te delen met het gewest om zo één corona informatiepunt te vullen en dat de daar te vinden informatie zo compleet mogelijk is?
 
 
Antwoord    In een crisisperiode nog meer dan anders verwacht de bevolking informatie via een duidelijke en niet mis te verstane communicatie. Daarom schaarde het Brussels Gewest zich aanvankelijk, van bij de start van de federale fase achter de communicatie van het crisiscentrum en werd met ‘coronavirus.brussels’ enkel een website gelanceerd over de gezondheidsaspecten van de crisis terwijl de websites van de gewestelijke administratie louter bestemd bleven voor informatie enkel voor Brusselaars, met voor al het overige verwijzingen naar de federale informatiewebsites. Dat was trouwens ook op uitdrukkelijke vraag van het nationaal crisiscentrum.

Tijdens die eerste dagen was er slechts zeer weinig informatie specifiek voor de Brusselaars, maar dat veranderde met de vele initiatieven die de Brusselse Regering en de gewestelijke besturen hebben genomen en al snel groeide de louter Brusselse informatie sterk aan. Hierdoor zijn onze besturen en kabinetten al vroeg begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden van een uniek platform. Hieruit bleek dat de bouw, het beheer en de constante bijwerking van een dergelijk platform tijd in beslag zou nemen en aanzienlijke (op zijn minst al menselijke) middelen zou vragen. Bovendien, het heeft op een zeker ogenblik niet veel zin meer om een dergelijk systeem uit te dokteren als ondertussen alle gemeenten de maatregelen die zij hebben genomen vermelden op hun website en voor het overige alle informatie zowel op federaal als gewestelijk niveau beschikbaar is.