Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gewestelijke subsidies voor de aanwerving van werkzoekenden uit gebieden met een hoge werkloosheidsgraad en "bevordering van de diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de plaatselijke besturen"

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 301)

 
Datum ontvangst: 10/06/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De wet voorziet in de bevordering van de diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de plaatselijke besturen, ook voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst:

https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/wetgeving/bhg-25-april-2019-kaderordonnantie

Elk lokaal bestuur (gemeenten, intercommunales, autonome gemeentelijke regieën; gemeentelijke vzw’s) moet werk maken van een diversiteitsbeleid en zijn eigen diversiteitsactieplan (DAP) (1) opstellen en uitvoeren dat zowel op zijn personeelsleden als op zijn gebruikers en klanten gericht is.

Bovendien bepaalt de wet dat binnen de perken van de gewestelijke begrotingskredieten,

- een gewestelijke subsidie wordt toegekend aan bepaalde plaatselijke besturen die tijdens een kalenderjaar voor contractuele betrekkingen minstens 10% werkzoekenden in dienst nemen die afkomstig zijn uit Brusselse wijken met een werkloosheidsgraad die gelijk is aan of hoger ligt dan het gemiddelde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- het bedrag van de toegekende gewestelijke subsidie verhoogd wordt als het plaatselijk bestuur over een DAP beschikt dat actief is op het moment van de aanwerving.

Vandaag, woensdag 10 juni 2020, had ik graag geweten:

1. Gemeente per gemeente, plaatselijk bestuur per plaatselijk bestuur, welke gewestelijke subsidies voor de aanwerving van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheidsgraad werden toegekend aan de plaatselijke besturen in 2018 en 2019?

2. Welke plaatselijke besturen (gemeenten, intercommunales, autonome gemeentelijke regieën; gemeentelijke vzw’s) hebben het minimumquotum van 10% werkzoekenden uit wijken met een werkloosheidsgraad die gelijk is aan of hoger ligt dan het gewestelijk gemiddelde voor aanwerving in betrekkingen met een arbeidsovereenkomst, niet gehaald in 2018 en 2019? Welke quota hebben die plaatselijke besturen gehaald in 2018 en 2019?

3. Welke Brusselse gemeenten hebben geen operationeel DAP?

(1) DAP = geheel van maatregelen ter bevordering van de vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen en ter bestrijding van discriminatie in de tewerkstelling bij de plaatselijke besturen.
 
 
Antwoord    Gelieve hierna de gevraagde cijfers voor 2018 te willen vinden. De cijfers voor 2019 zijn nog niet bekend. De termijn voor de indiening van de bewijsstukken met betrekking tot deze subsidie werd namelijk verlengd omwille van de Covid-19-crisis.

Gemeente

Quotum

Bedrag

Anderlecht

34,69%

€ 104 352,26

Oudergem

27,94%

€ 19 414,47

Berchem

26,32%

€ 15 250,00

Brussel (personeel)

18,01%

€ 105 159,46

Brussel (onderwijs)

27,27%

€ 12 150,00

Jeunesse à Bxl asbl

11,30%

€ 20 599,57

Mission locale asbl

50,00%

€ 18 000,00

bravvo asbl

28,26%

€ 32 028,84

Rock The City asbl

12,53%

€ 30 961,88

Totaal Brussels-Stad

€ 218 899,75

Etterbeek

28,28%

€ 16 642,22

Evere

57,75%

€ 52 996,15

Vorst

39,71%

€ 30 250,00

Ganshoren

17,65%

€ 8 500,00

activités sport asbl

25,71%

€ 3 968,85

aides famililales asbl

10,00%

€ 2 750,00

Totaal Ganshoren

€ 15 218,85

Elsene

19,15%

€ 32 248,42

Jette

21,65%

€ 28 300,00

Koekelberg

35,48%

€ 23 704,69

Molenbeek

25,83%

€ 38 794,07

cles (asbl)

35,71%

€ 14 000,00

Totaal Molenbeek

€ 52 794,07

Sint-Gillis

56,20%

€ 129 284,71

St-Joost

53,13%

€ 28 333,33

Schaarbeek

25,33%

€ 67 271,19

Schaarbeek crèche (vzw)

39,47%

€ 15 824,37

Totaal Schaarbeek

83 095,56 €

Ukkel

27,97%

€ 21 625,92

Watermaal-B.

n'a pas rentré de dossier

St-L.- Woluwe

26,09%

14 670,43 €

St.-P.-Woluwe

18,07%

18 562,82 €

Algemeen totaal

€ 905 643,65Alle entiteiten die bewijsstukken hebben ingediend bereiken dus het quotum van 10%.