Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de illegale verkoop van dieren op het internet

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 305)

 
Datum ontvangst: 18/06/2020 Datum publicatie: 09/07/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 06/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De internetsite van Leefmilieu Brussel herinnert vrij duidelijk aan de vigerende wetgeving betreffende de reclame met het oog op de verkoop van dieren.

Er valt onder meer te lezen dat, afgezien van een tijdschrift of een gespecialiseerde internetsite, enkel de erkende asielen en de erkende honden- of kattenfokkers reclame mogen maken voor de verkoop van hun dieren. Ook in die gevallen moet de advertentie een hele reeks nauwkeurige gegevens vermelden over de erkenning van de adverteerder en de dieren in kwestie.

Die wetgeving is van essentieel belang om impulsaankopen tegen te gaan en te voorkomen dat honden en katten massaal worden achtergelaten op straat of in dierenasielen.

Een paar minuten op het internet, onder meer op de sociale netwerken, volstaan evenwel om enorm veel advertenties van particulieren te vinden, onder wie Brusselaars, die jonge katjes of puppy's willen verkopen of weggeven. In veel gevallen is er zelfs sprake van twee overtredingen, aangezien de sterilisatie van huiskatten ook verplicht is.

Gelet op deze alarmerende situatie, wens ik u de volgende vragen te stellen:

- Hebben de inspecteurs van Leefmilieu Brussel de nodige middelen om proactief op zoek te gaan naar dergelijke illegale advertenties? Of wordt van de burgers verwacht dat ze de advertenties aan de inspectiedienst melden?

- Bestaan er statistieken over het aantal illegale advertenties die door de dienst worden behandeld? Welke straffen worden in dergelijke gevallen opgelegd?

- Verschillende personen, onder wie sommigen die in erkende asielen werken, hebben me laten weten dat ze dergelijke overtredingen van de wet op het dierenwelzijn op vrijwillige basis zouden willen aanpakken; werd die oplossing al overwogen voor het geval de inspectiedienst de werklast niet aankan?
 
 
Antwoord    Vraag 1:

De inspectiedienst van Leefmilieu Brussel voert geen proactieve controles uit. Wanneer de dienst een klacht ontvangt, controleert ze of de identiteit van de adverteerder kan worden achterhaald om gepaste actie te ondernemen.


Vraag 2:

Misdrijven op het gebied van reclame zijn vooralsnog niet opgenomen in de onderwerpen waarop het klachtenformulier betrekking heeft bij de aangifte ervan. De afdeling Dierenwelzijn beschikt bijgevolg niet over statistieken.

De strafrechtelijke sanctie wegens niet-naleving van de toepasselijke advertentieregels bestaat uit een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en/of een boete van 50 tot 100.000 euro.

Neemt het Openbaar Ministerie het dossier niet in behandeling, dan kan de dader een alternatieve administratieve boete van 50 tot 62.500 euro worden opgelegd.

Bij meerdere inbreuken worden de bedragen van de alternatieve administratieve boetes gecombineerd. Het totaalbedrag mag echter niet hoger zijn dan 125.000 euro.


Vraag 3:

Inbreuken kunnen enkel worden vastgesteld door de in artikel 34 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren bedoelde bevoegde autoriteiten, namelijk de leden van de federale en lokale politie, de personeelsleden van Leefmilieu Brussel maar ook de gemeentelijke personeelsleden aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.

Vrijwilligers, en alle burgers in het algemeen, kunnen niettemin elk element dat de identificatie van een strafbaar feit en van de dader mogelijk maakt, via het online klachtenformulier aan de Afdeling dierenwelzijn bezorgen.