Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de inzet van de gecumuleerde boni en de reservefondsen van de gemeenten in het kader van het gewestelijk relancebeleid.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 146)

 
Datum ontvangst: 11/06/2020 Datum publicatie: 14/07/2020 Referentie: B.I.V. 127 (19/20), Blz. 22
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/07/2020 Referentie: B.I.V. 127 (19/20), Blz. 23
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2020 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2020 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 127 (19/20) 22
14/07/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 127 (19/20) 23
14/07/2020 Repliek David Leisterh B.I.V. 127 (19/20) 25