Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de tussenkomst van de regering in de pensioenlasten van de plaatselijke besturen.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 30)

 
Datum ontvangst: 17/06/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2020 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/07/2020 Van de agenda gehaald.
14/07/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot schriftelijke vraag