Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de begeleiding van de kunstenaars bij de uitoefening van hun beroep.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 35)

 
Datum ontvangst: 19/06/2020 Datum publicatie: 14/10/2020 Referentie: B.I.V. 14 (20/21), Blz. 10
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020 Referentie: B.I.V. 14 (20/21), Blz. 13
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/06/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
24/06/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/10/2020 Ontwikkeling Matteo Segers B.I.V. 14 (20/21) 10
14/10/2020 Tussenkomst Els Rochette B.I.V. 14 (20/21) 12
14/10/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 14 (20/21) 13
14/10/2020 Repliek Matteo Segers B.I.V. 14 (20/21) 15