Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de bijstand voor mensen die stress ervaren om terug naar het werk te gaan.

Indiener(s)
Gilles Verstraeten
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 309)

 
Datum ontvangst: 22/06/2020 Datum publicatie: 10/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 09/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
29/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Het ergste van de coronacrisis ligt hopelijk achter ons. De normaliteit van het leven is nog niet teruggekeerd en dat zal ook nog een tijdje duren. Maar meer en meer mensen gaan terug aan de slag en keren terug naar kantoor. Die versoepeling was voor vele mensen enorm welgekomen. Collega’s zijn voor velen een bron van sociaal contact. Thuiswerken zal ongetwijfeld een belangrijkere plaats krijgen in de praktische invulling van vele jobs, maar het face-to-face contact op de werkvloer is niettemin voor velen enorm belangrijk.

Echter, niet iedereen ziet die terugkeer naar kantoor evengoed zitten. Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat vier op de tien werknemers hierbij stress en angst ervaart. In Vlaanderen biedt de VDAB daarom een vorm van gespecialiseerde jobcoaching aan om mensen bij die terugkeer naar kantoor te ondersteunen. Ook zelfstandigen komen hiervoor in aanmerking. In eerste instantie luistert de jobcoach naar het verhaal van die persoon en wordt er gekeken op welke manier het probleem kan aangepakt worden. Het is geen therapie. Als er een zwaardere problematiek aan de basis ligt van de hulpvraag, wordt de persoon in kwestie doorverwezen naar een psycholoog.

De VDAB focust op twee doelgroepen. Enerzijds op mensen die ze vóór de coronacrisis al kenden, en die kwetsbaar zijn voor psychische problemen. Voor deze mensen is werk vaak een vorm van psychische medicatie. Het plots wegvallen van werk veroorzaakte bij hen een grote mentale terugval, waardoor ook een terugkeer naar kantoor een hele stap is die veel stress en onzekerheid met zich meebrengt. Maar de VDAB wil ook mensen ondersteunen die door de isolatie een nieuwe vorm van stress kregen waardoor ze in een langdurige ziekte dreigen terecht te komen.

De VADB gaat in eerste instantie duizend mensen coachen en die groep kan uitgebreid worden. Het is een heel laagdrempelige vorm van dienstverlening die mensen kunnen aanvragen via de website van VDAB. Een jobcoach zal de persoon die om ondersteuning vraagt, contacteren binnen de 5 dagen.


Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Biedt Actiris een gelijkaardige ondersteuningsdienst aan?

- Bestaat er een samenwerking tussen Actiris en VDAB (en FOREM) om dit probleem aan te pakken?
 
 
Antwoord    De dienst BAZW (Begeleiding Actief Zoeken naar Werk) van Actiris biedt advies en begeleiding aan iedereen die bij Actiris ingeschreven is, en heeft altijd al werknemers met een arbeidsovereenkomst en, in het kader van zijn overeenkomst met het RIZIV, werknemers die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van psychologische of lichamelijke problemen, bijgestaan.
Actiris ontvangt personen die na een burn-out opnieuw aan het werk willen gaan of die het slachtoffer zijn geworden van pesterijen op het werk, en vaak een vraag in verband met beroepsheroriëntering hebben.

Met de methodologie van de dienst BAZW van Actiris wordt naar de persoon in zijn geheel gekeken. Wanneer iemand bij Actiris aanklopt die onder stress staat of angst lijdt, biedt de arbeidsbemiddelingsdienst een actief luisterend oor, plaatst hij de zaken in perspectief, denkt hij mee na over de situatie, biedt hij steun en zoekt hij mee naar een oplossing of een alternatief. Als het om ernstige problemen gaat die een grote rem zetten op de herinschakeling van de persoon, zijn beroepsleven en zijn alledaagse realiteit, biedt Actiris aan om de persoon door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten, zoals de geestelijke gezondheidscentra.In deze periode van de coronacrisis hebben de teams van Actiris personen begeleid die door een onzekere sociaal-economische situatie in een kwetsbare positie verkeren en die het wegens hun gezinssituatie (eenoudergezinnen) op persoonlijk vlak moeilijk hebben, door hun werkgever gepest of onheus behandeld worden of ongerust zijn over de onzekere situatie op de arbeidsmarkt. De teams hebben deze personen kunnen bijstaan met een aangepaste begeleiding, een doorverwijzing naar gespecialiseerde externe diensten wanneer dat nodig was en de persoon daarvoor openstond, en vaak een combinatie van beide met begeleiding door onze dienst en therapeutische hulp van buitenaf.

Wat de partnerschappen betreft, is er op dit moment geen aanbod binnen Actiris dat vergelijkbaar is met de “loonbaancheque” van de VDAB waarnaar in deze vraag, volgens mijn interpretatie, verwezen wordt. Deze cheque biedt werknemers aan om aan een beperkt tarief gebruik te maken van een aantal uur loopbaancoaching bij door de VDAB erkende coaches.

Dit aanbod van de VDAB staat echter ook ter beschikking van de (Nederlandstalige) Brusselaars die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Actiris heeft geen vergelijkbaar aanbod dat zich expliciet richt tot werknemers, en er bestaat hiervoor geen samenwerking tussen Actiris en de VDAB.