Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de follow-up van verschillende punten inzake gendergelijkheid.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 270)

 
Datum ontvangst: 25/06/2020 Datum publicatie: 11/08/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 04/08/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/06/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Tijdens de commissie gelijke kansen van 21 januari hebt u ons de volgende inlichtingen verstrekt:

- Equal.brussels werkt aan een overzicht van opleidingen die verband houden met gendergerelateerd geweld, zoals cyberseksisme.

- Zodra het overzicht er is, zullen we in overleg met BPV en Brusafe onderzoeken aan welke nieuwe opleidingen er nood is.

- Brusafe werkt van zijn kant ook aan een behoefteanalyse in het kader van de nieuwe gewestelijke beleidsverklaring.

- Na de uitgebreide consultatie van de verenigingssector zijn we gestart met thematische werkgroepen die het eerste gewestelijk plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen moeten voorbereiden. De volgende maanden wordt er overleg georganiseerd met de actoren die zich op een belangrijk bevoegdheidsniveau inzetten in de strijd tegen dit geweld (preventie en veiligheid, mobiliteit, stedenbouw, openbaar ambt, enz.). Specifieke thema’s zoals cyberpesten en -seksisme komen daarbij aan bod. Daarna bekijken we voor elke maatregel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, met welke partners en welke middelen.

Vandaag wil ik u vragen naar de vooruitgang van die verschillende punten:

- Werd het overzicht van Equal brussels gepubliceerd? Hebt u er reeds conclusies uit getrokken en welke analyses konden worden gestart met uw partners BPV en Brusafe inzake de invoering van nieuwe opleidingen?

- Werkt Brusafe nog steeds aan de behoefteanalyse van de GBV? Kan ons informatie hierover worden meegedeeld?

- Hoe zit het met het werk van de verschillende thematische groepen voor de uitwerking van het gewestelijk plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen? Welk overleg hebt u gehad met welke actoren, onder andere over de thema’s cyberpesten en cyberseksisme? Bent u al begonnen met de identificatie van iedere maatregel, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, met welke partner en welke middelen?
 
 
Antwoord    De antwoorden op uw vraag zijn verwerkt in het antwoord dat is verstrekt door Staatssecretaris Ben Hamou. Ik ben derhalve zo vrij te verwijzen naar haar antwoord op de gelijkaardige vraag die u haar hebt gesteld.