Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende bereikbaarheid van een wijk in Watermaal-Bosvoorde.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 457)

 
Datum ontvangst: 25/06/2020 Datum publicatie: 21/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Verschillende inwoners van Watermaal-Bosvoorde hebben me geïnterpelleerd over de bereikbaarheid van hun wijk. Er is immers een verkeersbord C31a (verbod om links af te slaan) geplaatst op het kruispunt tussen de Terhulpsesteenweg, een gewestweg, en de Gravendreef. Het verkeersbord maakt een hele wijk in Watermaal-Bosvoorde zeer moeilijk bereikbaar voor de gebruikers die uit Oudergem, van de E411 of nog uit het centrum van de gemeente komen.

Daarover wens ik u de volgende vragen stellen:

- Wat verantwoordt de plaatsing van het verkeersbord C31a op die plaats? Wanneer is het geplaatst? Om welke redenen?

- Gaat het om een tijdelijke of definitieve maatregel? Als het om een tijdelijke maatregel gaat, zal het verkeersbord dan worden verwijderd?
 
 
Antwoord    In het kader van de COVID-mobiliteitsmaatregelen (tijdelijke fietspaden) is dit bord geplaatst om een verkeersopstopping te verhinderen op die plek op de Terhulpsesteenweg. Deze maatregel werd genomen samen met de organisatie van een vlotte halve draai in de Lieveheersbeestjeslaan.

Deze maatregelen zijn er gekomen in het kader van de COVID-mobiliteitsmaatregelen (tijdelijke fietspaden). Deze maatregel blijft normaalgezien tot in december 2020 en wordt geëvalueerd in de loop van de herfst en kan dus verlengd, stopgezet of aangepast worden.