Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ‘Missions Locales pour l'emploi’ in Brussel.

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 343)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De ‘Missions Locales’ van Anderlecht, Molenbeek, Brussel-Stad, Sint-Joost, Schaarbeek, Sint-Gillis, Vorst, Etterbeek en Elsene hebben vooral tot doel de socio-professionele inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen of een dergelijke inschakeling te organiseren. Actiris kent, binnen de grenzen van de daartoe voorziene middelen, een jaarlijkse subsidie toe aan elke ‘Mission Locale pour l'emploi’.

Voor ELK van de bovengenoemde ‘Missions Locales’ in Brussel zou ik u de volgende vragen willen stellen:

1. Welke subsidies werden in 2018 en 2019 toegekend, per jaar?

2. Hoeveel klachten met betrekking tot psychosociale aspecten/risico's op het werk zijn er sinds 2018 geregistreerd (per jaar, per interventie)? Van wanneer dateert de laatste klacht?
 
 
Antwoord    De in 2018 en 2019 door Actiris toegekende subsidies voor elke lokale werkwinkel werden als volgt verdeeld:

 

Toegekende subsidie

 

Lokale werkwinkel

2018

2019

 

Van ANDERLECHT

632,140.17

791,240.05

Van BRUSSEL-STAD

864,062.71

955,914.94

Van VORST

728,101.41

870,833.13

Van MOLENBEEK

906,983.88

920,533.83

Van SINT-GILLIS

473,636.22

542,591.29

Van SCHAARBEEK

680,343.51

849,166.50

Van ELSENE

666,443.02

708,091.82

Van ETTERBEEK

473,042.72

480,109.77

Van SINT-JOOST-TEN-NODE

488,566.26

624,200.72

 Het geheel van maatregelen in verband met de psychosociale aspecten/risico’s wordt gecontroleerd door de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. In zijn informatieopdracht oriënteert Actiris zijn partners naar de bevoegde instanties.

In 2018-2019 heeft Actiris geen enkele klacht ontvangen.