Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het bijwerken van de website van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn.

Indiener(s)
Dominique Dufourny
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 345)

 
Datum ontvangst: 08/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op de website van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn worden, afhankelijk van de gekozen rubrieken, vaak bijwerkingen vermeld die dateren van de vorige zittingsperiode 2014-2019. Gezien de veronderstelde dynamiek van deze operator ben ik verbaasd dat de informatie die aan het publiek wordt verspreid daarom niet de meest recente is.

Die informatievoorziening is echter belangrijk omdat veel particulieren en professionals de site raadplegen in de veronderstelling dat deze is bijgewerkt, wat niet het geval is.

Is er dus een bijwerking van de website van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn gepland? Zo niet, is er dan een project aan de gang dat in die richting gaat?
 
 
Antwoord    De website van Leefmilieu Brussel wordt regelmatig geüpdatet in functie van de wetgevende ontwikkelingen en de actualisering van bepaalde gegevens.

Wat de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn betreft, werden tijdens de vorige legislatuur verschillende adviezen verstrekt en zij zijn nog steeds van nut. Sinds het begin van de huidige legislatuur is de Raad al verschillende keren bijeengekomen (op 3/10/2019, 21/11/2019 en 26/06/2020).

Als gevolg van de Covid-19-crisis werden bepaalde vergaderingen geannuleerd of virtueel georganiseerd.

Over verschillende adviezen die voorbereid werden, werd binnen de Raad meermaals gediscussieerd. Begin dit jaar werd het advies van oktober 2019 met betrekking tot de lijmvallen op de website van Leefmilieu Brussel gepubliceerd. Twee andere adviezen werden begin augustus gepubliceerd. Het betreft een advies over het welzijn van dieren in kinderboerderijen (
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/avis_20200703_nl_advies_kinderboerderijen.pdf) en een advies over het tentoonstellingsverbod voor dieren die een ingreep hebben ondergaan die in principe verboden is, maar waarvoor een uitzondering voorzien is op basis van de medische noodzaak (https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/avis_20200805_nl_tentoonstellingsverbod_verboden_ingrepen.pdf).