Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende onderzoeksprojecten met en zonder dieren.

Indiener(s)
Victoria Austraet
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 395)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Wetenschappelijk onderzoek maakt gebruik van het dier maar ook van diervrije methoden. Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u statistieken over het gebruik van dieren bij experimenten in het Brussels Gewest. Deze gegevens geven details over de verschillende gebruikte soorten, het aantal gebruikte dieren per testgebied, enz. Anderzijds zijn er geen cijfers beschikbaar om een idee te geven van het gebruik van methoden zonder dieren, om ze te vergelijken met de cijfers voor dierproeven.

Graag een antwoord op volgende vragen:

1) Wat was voor de jaren 2018 en 2019 het totale budget van de overheidsmiddelen voor onderzoek met dieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

2) Wat was in dezelfde jaren het totale budget van de overheidsmiddelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden uitgetrokken voor onderzoek met diervrije methoden?

3) Kent u, als u ook rekening houdt met de private middelen, het totale jaarlijkse bedrag dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt besteed aan onderzoek waarbij geen dieren worden gebruikt, in vergelijking met het bedrag dat bestemd is voor experimentele projecten waarbij dieren worden gebruikt?
 
 
Antwoord    1)
Leefmilieu Brussel heeft geen informatie over deze vraag.

2)

Leefmilieu Brussel verleent sinds 2016 subsidies aan de VUB voor verschillende projecten die verband houden met de ontwikkeling van alternatieve methoden voor dierproeven.
Zo werd tussen 2015 en 2018 jaarlijks een subsidie van 30.000 euro toegekend voor de financiering van het salaris van een onderzoeker die werkt aan de ontwikkeling van in-vitro-modellen ter vervanging van proefdieren.
In 2017, 2018 en 2019 werd jaarlijks een subsidie van 50.000 euro toegekend aan de VUB voor de ontwikkeling van een kadaster met alle alternatieve methoden voor het gebruik van proefdieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot slot, wordt binnenkort voor 2020 een subsidiedossier ten belope van 60.000 euro toegewezen. Dit bedrag moet toelaten het loon van een onderzoeker te financieren die zich zal toeleggen op de ontwikkeling van een in-vitro-model met menselijke huidstamcellen voor het testen van geneesmiddelen tegen leverfibrose.
3)

Leefmilieu Brussel heeft geen informatie over deze vraag.