Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende werkgelegenheid en steun aan ondernemingen in het kader van de Covid-crisis - steun voor leningen.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 356)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 02/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/07/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden neemt de regering met het oog op de huidige crisis noodmaatregelen op sociaal en economisch gebied. Veel werd aangekondigd, en we willen graag de balans opmaken.

Inzake de leningen van finance&invest.brussels voor horecagelegenheden van ten minste 10 VTE:

- hoeveel aanvragen werden ingediend voor hoeveel bedrijven?
- hoeveel van deze aanvragen werden geweigerd en om welke redenen?
- hoe worden de te lenen of geleende bedragen uitgesplitst?

Inzake de achtergestelde leningen met lage rente voor de belangrijke leveranciers in de Brusselse horecasector:

- hoeveel aanvragen werden ingediend voor hoeveel bedrijven?
- hoeveel van deze aanvragen zijn er afgewezen en om welke redenen?
- wat is de verdeling van de te lenen of geleende bedragen?

Inzake microkredieten (recover-leningen BRUSOC van max. 15.000 euro voor zko's):

- hoeveel aanvragen werden ingediend voor hoeveel bedrijven?
- hoeveel van deze aanvragen werden geweigerd en om welke redenen?
- hoe zijn de bedragen die worden of zijn uitgeleend, verdeeld?

Wat betreft de leningen van maximaal 25.000 euro aan ondernemers die lid zijn van een arbeidscoöperatie (Smart ISIS-DiES, Bruccop, Saticoop, Rcoop):

- hoeveel aanvragen werden ingediend voor hoeveel bedrijven?
- hoeveel van deze aanvragen werden geweigerd en om welke redenen?
- hoe worden de bedragen die worden of zijn uitgeleend, verdeeld?

Met betrekking tot de begin juni aangekondigde Proxi-lening:

- hoeveel aanvragen werden ingediend voor hoeveel bedrijven?
- hoeveel van deze aanvragen werden geweigerd en om welke redenen?
- hoe worden de te lenen of geleende bedragen uitgesplitst?
- wat is het totale bedrag van de geplande belastingkredieten?
- welk bedrag is voorzien om de investering van 30% terug te betalen indien de kredietnemers niet in staat zijn om terug te betalen?

Wat betreft de toekenning van overheidswaarborgen via het Brussels Waarborgfonds voor bankleningen:

- wat is de stand van zaken? Wat houdt dit tegen? Wanneer is deze dienst klaar?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de bevoegdheid van mevrouw Barbara Trachte.