Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de elektromagnetische vervuiling (elektrosmog), elektrohypersensitiviteit(EHS) en woningen uitgerust met bescherming tegen elektromagnetische golven

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 288)

 
Datum ontvangst: 09/07/2020 Datum publicatie: 21/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 17/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 28 mei 2018 heb ik de vorige minister bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Milieu en Energie, Céline Fremault (cdH), een schriftelijke vraag gesteld over elektromagnetische vervuiling (elektrosmog), elektrohypersensitiviteit (EHS) en woningen uitgerust met bescherming tegen elektromagnetische golven.

Op 9 juli 2020, twee jaar later, wens ik terug te komen op het onderwerp en u de volgende vragen te stellen:

1. Welke maatregelen heeft het Gewest getroffen om de bouw van woningen te stimuleren die aangepast zijn aan elektrohypersensitieve personen en/of uitgerust zijn met bescherming tegen elektromagnetische golven?
2. Wordt er gedacht aan een renovatiepremie voor de financiering van de werken om de woning en de bewoners te beschermen tegen elektromagnetische golven?
 
 
Antwoord    Deze vragen vallen veeleer onder de bevoegdheid van de heer Alain Maron, die als minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast is met klimaattransitie, leefmilieu en energie.


Wel kan ik u zeggen dat de renovatiepremies vandaag geen financiële ondersteuning bieden voor het uitvoeren van aanpassingswerken om een woning en haar bewoners te beschermen tegen elektromagnetische golven. Er liggen daarvoor momenteel ook geen plannen voor ter studie.