Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis - schadeloosstelling wegens annulering van een internationaal evenement

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 173)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering in het kader van de huidige crisis sociale en economische noodmaatregelen. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

Wat betreft de vergoeding van maximaal 2.500 € voor een geannuleerd internationaal evenement:

- hoeveel ondernemingen hebben een aanvraag ingediend?
- hoeveel aanvragen werden afgewezen? Om welke redenen?
- hoeveel premies zijn al gestort?
- hoe worden de premies uitgesplitst volgens bedrag en sector?
- hoe worden de premies uitgesplitst volgens ondernemingsgrootte (eenpersoonszaak, onderneming met 1 tot 5 VTE’s, onderneming met 6 tot 20 VTE’s, onderneming met meer dan 20 VTE’s)?
 
 
Antwoord    De steun voor internationale evenementen valt in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 onder de voogdij van mijn collega Pascal Smet. Ik verzoek u dus uw vraag aan hem over te maken om alle gevraagde details hierover te verkrijgen.