Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis – vrijstelling van de city tax

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 366)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 08/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 05/08/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering sociale en economische noodmaatregelen in het kader van de huidige crisis. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

Wat de schorsing van de city taks voor de eerste 6 maanden van 2020 betreft:

- hoe worden de vrijstellingen (de bedragen) uitgesplitst volgens ondernemingsgrootte (eenpersoonszaak, onderneming met 1 tot 5 VTE’s, onderneming met 6 tot 20 VTE’s, onderneming met meer dan 20 VTE’s) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de sectoren die recht hebben op die steun (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen enz.)?
 
 
Antwoord    Ik dank u voor deze vraag, maar zij valt onder de bevoegdheid van mijnheer Sven Gatz.