Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis – vrijstelling van de city tax

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 179)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering sociale en economische noodmaatregelen in het kader van de huidige crisis. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

Wat de schorsing van de city taks voor de eerste 6 maanden van 2020 betreft:

- hoe worden de vrijstellingen (de bedragen) uitgesplitst volgens ondernemingsgrootte (eenpersoonszaak, onderneming met 1 tot 5 VTE’s, onderneming met 6 tot 20 VTE’s, onderneming met meer dan 20 VTE’s) voor hoeveel betrokken ondernemingen?
- wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de sectoren die recht hebben op die steun (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen enz.)?
 
 
Antwoord    De steun voor de hotelsector door middel van de vrijstelling van de city tax valt in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 onder de voogdij van mijn collega Sven Gatz. Ik verzoek u aldus uw vraag aan hem over te maken om alle gevraagde details hierover te verkrijgen.