Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis – eenmalige premie, compensatiepremie en landbouw

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 368)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 14/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering sociale en economische noodmaatregelen in het kader van de huidige crisis. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

De sector van de dienstencheques:

a) de vergoeding van 2,5 € bruto per uur tijdelijke werkloosheid voor de huishoudhulpen dient tot 15 mei te worden aangevraagd door de ondernemingen zelf:
- hoeveel ondernemingen hebben een aanvraag ingediend ten opzichte van het aantal betrokken ondernemingen?
- hoeveel huishoudhulpen ten opzichte van het aantal betrokkenen hebben de vergoeding daadwerkelijk gekregen?
- welk bedrag werd daadwerkelijk gestort ten opzichte van het mogelijke totaalbedrag?
b) wat betreft de 4.000 € voor elke dienstencheque-onderneming (in totaal 242) betaald via Sodexo, hoeveel van die premies zijn al gestort ten opzichte van het mogelijke totale aantal?
c) Hoeveel kost de extra tegemoetkoming van 2 € per cheque voor de ondernemingen tussen 16/03 en 30/04 aan het Gewest?
d) wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de betrokken sector (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen enz.)?
 
 
Antwoord    De maatregel met betrekking tot de vergoeding van 2,5 euro bruto per uur tijdelijke werkloosheid voor huishoudhulpen werd verlengd tot en met 30 juni.
De deadline voor het indienen van deze laatste dossiers was 15/07/2020. Onderstaande cijfers geven de situatie weer na 15/07/2020.


Voor de maanden maart en april, die gelijktijdig behandeld werden dienden 161 erkende ondernemingen een volledig dossier in. Een bedrag van 6.629.954,49€ werd uitbetaald voor 15.226 dienstencheque-werknemers.

Voor de maand mei werden 157 volledige dossiers ingediend. Een bedrag van 1.887.522,34€ werd uitbetaald voor 13.490 dienstencheques-werknemers.

Voor de maand juni werden 241 volledige dossiers ingediend. Een bedrag van 540.540,19€ werd uitbetaald voor 6785 dienstencheque-werknemers. Daarnaast werd voor 29 ondernemingen die onvolledige of incorrecte dossiers hadden ingediend voor de maanden maart en april of mei een correctie uitgevoerd. Het ging om een bedrag van 282.819,85€ voor 991 dienstencheque-werknemers.

In totaal werd voor deze maatregel dus een bedrag van 9.346.809,37€ uitbetaald.

De eenmalige premie voor dienstencheque-ondernemingen werd automatisch toegekend aan de erkende ondernemingen die voldeden aan de criteria. Alle 242 premies werden uitbetaald op 05/06/2020.

Wat betreft de bijkomende tussenkomst van 2 euro per cheque voor de ondernemingen, kan ik u enkel een voorlopig cijfer geven, aangezien de erkende ondernemingen nog tot 15/09/2020 tijd hebben om de dienstencheques voor prestaties tussen 18/03/2020 en 30/06/2020 voor terugbetaling aan te bieden bij de uitgiftemaatschappij.
Een eerste betaling werd gedaan op 09/06/2020. Het ging een bedrag van 216.314€ (108.157 dienstencheques) voor 317 erkende ondernemingen.
Een tweede betaling volgde op 27/07/2020. Het ging om een bedrag van 3.060.216€ (1.530.108 dienstencheques) voor 460 erkende ondernemingen.
Een voorlopig totaal van 3.276.530€ (1.638.265 dienstencheques).

Zoals men kan zien bij de cijfers voor de maatregel tijdelijke werkloosheid COVID 19 (zie boven) is er vanaf mei 2020 een geleidelijke herneming van de activiteiten in de dienstenchequesector. Dit uit zich in een afname van het aantal dienstencheque-werknemers waarvoor een aanvraag werd gedaan en de uitbetaalde bedragen.

Deze evolutie wordt ook bevestigd door de statistieken voor terugbetaalde dienstencheques en aangekochte dienstencheques.

Aangekochte dienstencheques:


 

 

2019

2020

Januari

1.572.582

1.602.434

Februari

1.366.089

1.401.882

Maart

1.487.288

1.039.969

April

1.387.656

276.184

Mei

1.505.537

795.099

Juni

1.349.408

1.221.671

 

Terugbetaalde dienstencheques:

 

 

2019

2020

Januari

1.364.982

1.332.870

Februari

1.390.229

1.420.467

Maart

1.470.320

1.388.418

April

1.474.861

394.389

Mei

1.422.478

380.154

Juni

1.372.359

1.058.474

 
De impact van een tweede golf zou echter vooralsnog deze positieve evolutie kunnen omkeren.