Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken inzake werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid‑crisis – eenmalige premie, compensatiepremie en landbouw

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 181)

 
Datum ontvangst: 10/07/2020 Datum publicatie: 16/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/07/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering sociale en economische noodmaatregelen in het kader van de huidige crisis. Er zijn veel zaken aangekondigd. Graag een overzicht.

De sector van de dienstencheques:

a) de vergoeding van 2,5 € bruto per uur tijdelijke werkloosheid voor de huishoudhulpen dient tot 15 mei te worden aangevraagd door de ondernemingen zelf:
- hoeveel ondernemingen hebben een aanvraag ingediend ten opzichte van het aantal betrokken ondernemingen?
- hoeveel huishoudhulpen ten opzichte van het aantal betrokkenen hebben de vergoeding daadwerkelijk gekregen?
- welk bedrag werd daadwerkelijk gestort ten opzichte van het mogelijke totaalbedrag?
b) wat betreft de 4.000 € voor elke dienstencheque-onderneming (in totaal 242) betaald via Sodexo, hoeveel van die premies zijn al gestort ten opzichte van het mogelijke totale aantal?
c) Hoeveel kost de extra tegemoetkoming van 2 € per cheque voor de ondernemingen tussen 16/03 en 30/04 aan het Gewest?
d) wat is de huidige en verwachte evolutie van de werkgelegenheid in de betrokken sector (aantal tijdelijke werklozen, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen enz.)?
 
 
Antwoord    Aangezien de steun voor de dienstenchequesector onder de voogdij van mijn collega Bernard Clerfayt valt, vindt u de stand van zaken terug in zijn antwoord op deze vraag.