Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de situatie van de werkgelegenheid en steun aan de ondernemingen in het kader van de Covid-crisis - vrijstelling van de city tax

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 152)

 
Datum ontvangst: 09/07/2020 Datum publicatie: 08/09/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 27/08/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
05/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sinds enkele maanden treft de regering, gelet op de huidige crisis, sociale en economische noodmaatregelen. Er zijn veel maatregelen aangekondigd. Ik zou daar graag de balans van opmaken.

Wat betreft de schorsing van de city tax voor de eerste 6 maanden van 2020:

- Hoe worden de vrijstellingen (de bedragen) uitgesplitst volgens de grootte van de onderneming (eenpersoonsonderneming, onderneming met 1 tot 5 VTE’s, onderneming met 6 tot 20 VTE’s, onderneming met meer dan 20 VTE’s)? Hoeveel betrokken ondernemingen zijn daarbij betrokken?
- Wat is de huidige en verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector die recht had op steun (omvang van de tijdelijke werkloosheid, aantal verloren banen/ontslagen, aantal faillissementen, …)?
 
 
Antwoord    Krachtens het Bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005, is de betrokken steunmaatregel van toepassing op alle 712 inrichtingen van toeristisch logies die onderhevig zijn aan de belasting en heden geregistreerd staan bij Brussel Fiscaliteit.

Informatie over de omvang van de betrokken ondernemingen wordt door mijn fiscale administratie evenwel niet verzameld omdat ze niet noodzakelijk is voor taxatiedoeleinden. De gevraagde onderverdeling kan derhalve niet worden meegedeeld.

Voor wat betreft uw tweede vraag, dient u zich te richten tot mijn collega’s, de heer Clerfayt en mevrouw Trachte.