Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende verkeersongevallen waarbij een kabinetsvoertuig is betrokken.

Indiener(s)
Ariane de Lobkowicz
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 193)

 
Datum ontvangst: 04/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 15/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Uw kabinet beschikt voor zijn goede werking over een aantal motorvoertuigen en tweewielers.

U hebt het wagenpark van uw kabinet al toegelicht in het Bulletin van de schriftelijke vragen en antwoorden.

Het is niet altijd een sinecure om die voertuigen te besturen, zelfs niet voor de meest ervaren en voorzichtigste medewerkers. Soms gebeurt het dat stress op het werk in combinatie met de verkeersproblemen in Brussel tot een ongeval leiden.

- Waren de voertuigen van uw kabinet sinds uw aantreden in 2019 al betrokken bij een of meer verkeersongevallen? Zo ja, hoeveel verkeersongevallen?

- In welk percentage van de ongevallen was de bestuurder van het kabinetsvoertuig aansprakelijk?

- Welke verzekeringen zijn voor de voertuigen gesloten? Enkel de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering of ook een verzekering tegen materiële schade?

- Indien de voertuigen enkel verzekerd zijn voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, wat was dan het bedrag van de betaalde schadeloosstellingen?

- Lopen er nog rechtszaken voor bepaalde verkeersongevallen?
 
 
Antwoord    Er zijn sinds mijn ambtsaanvaarding geen ongelukken gebeurd met de voertuigen van mijn kabinet.
De drie voertuigen (die gedeeld worden met het kabinet van de Minister Alain Maron) beschikken over een burgerlijke aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering. Twee voertuigen zijn verzekerd voor materiële schade. Eén voertuig is ook verzekerd tegen diefstal en brand en beschikt over pechbijstand.