Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de verkeersongevallen waarbij voertuigen van Brussel Mobiliteit en de Directie der Wegen betrokken waren.

Indiener(s)
Ariane de Lobkowicz
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 499)

 
Datum ontvangst: 05/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In uw antwoord van 10 januari 2020 op een schriftelijke vraag van 13 november 2019 van onze geachte collega Marc Loewenstein heeft u ons laten weten dat Brussel Mobiliteit gebruikmaakt van een vloot van 55 voertuigen en dat de Directie der Wegen 33 voertuigen bezit.

Een dergelijke vloot is onderhevig aan een zeer complex beheer en zorgt dagelijks voor veel problemen.

Tot die problemen behoren natuurlijk de verkeersongevallen.

Het besturen van deze voertuigen, zelfs door de meest ervaren en voorzichtige personen, is niet altijd een sinecure. Soms gebeurt er in de stress van het werk, in combinatie met de verkeersproblemen in Brussel, een ongeval.

- Kunt u mij vertellen hoeveel voertuigen van Brussel Mobiliteit en de Directie der Wegen, sedert uw aantreden in 2019, al een of meer aanrijdingen hebben gehad?

- Wat is het percentage ongevallen waarbij de bestuurder aansprakelijk was?

- Wat was het bedrag van de schadevergoedingen die aan de verschillende tegenpartijen werden betaald?

- Hoeveel rechtsvorderingen zijn er aanhangig bij de rechtbank in zaken die nog niet zijn afgesloten?

- Welke advocaten vertegenwoordigen de administratie in deze zaken, met vermelding van het aantal toegewezen zaken voor elk van hen?
 
 
Antwoord   
Brussel Mobiliteit registreerde 23 ongevallen sinds 2019.

Mijn administratie Brussel Mobiliteit analyseert de ongelukken niet zelf. De vaststellingen worden aan de Directie Facilities (voormalig Bestuur Gewestelijke Coördinatie Brussel) bij de GOB bezorgd. Deze Directie is bevoegd voor de relaties met de verzekeraar. Brussel Mobiliteit wordt niet op de hoogte gebracht van de beslissingen aangaande deze dossiers.


Antwoordelementen van de directie Facilities (vroeger BGC):
Van de 23 ongevallen die in de gevraagde periode plaatsvonden zijn er 12 waarbij de bestuurder van het voertuig in fout was. Dus in 52,17% van de gevallen werd het ongeval veroorzaakt door een fout van de bestuurder van het voertuig.
Hieronder het overzicht van het type ongevallen waarbij de aansprakelijkheid van de GOB in het gedrang kwam:

Nummerplaat

Numéro d’immatriculation

Directie Direction

Type ongeval

Type d’accident

Schade

Dégâts

1 KFG 817

DRR

DRW

TOUCHE UN DANS UN VEHICULE A LARRIERE RAAKT EEN VOERTUIG VAN ACHTEREN

PARE CHOCS

BUMPER

YNI 725

DRR

DRW

RECUL DANS UN VEHICULE

RIJDT ACHTERUIT TEGEN EEN VOERTUIG

ATTACHE REMORQUE

HAAK AANHANGWAGEN

1 KFG 817

DRR

DRW

OUVRE SA PORTE ET TOUCHE UN VEHICULE

OPENT DEUR EN RAAKT EEN VOERTUIG

PORTE AVANT

DEUR VOORAAN

1 HVC 473

DRR

DRW

TOURNE SANS VOIR LE VEHICULE

DRAAIT ZONDER HET VOERTUIG TE ZIEN

PARE CHOCS ET AILE COTE

DROIT

BUMPER EN RECHTSE
ZIJVLEUGEL

1 KFG 835

DRR

DRW

TOUCHE UN RETRO

RAAKT EEN ZIJSPIEGEL

RETROVISEUR

ZIJSPIEGEL

1 HVA 645

DRR

DRW

TOUCHE UNE VOITURE EN SORTANT DE STATIONNEMENT

RAAKT EEN VOERTUIG BIJ VERLATEN PARKEERPLAATS

PARE CHOCS AVANT

BUMPER VOORAAN

1 HVC 688

DGE

DBO

FLAN DROIT PERTE DE CONTRÔLE RECHTSE FLANK VERLIES VAN CONTROLE

AILE,PORTE,RETRO

VLEUGEL, DEUR, ZIJSPIEGEL

1 KFG 835

DRR

DRW

TOUCHE PIQUET EN TOURNANT

RAAKT PAALTJE AL DRAAIEND

COTE DU VEHICULE

ZIJKANT VAN HET VOERTUIG

1 HVC 730

DRR

DRW

TOUCHE UN VEHICULE EN RECULANT

RIJDT ACHTERUIT TEGEN EEN VOERTUIG

AILE-P CHOCS ARRIERE

VLEUGEL EN
BUMPER ACHTERAAN

1 HVC 574

DGE

DBO

TOUCHE UN VEHICULE EN FREINANT

RAAKT EEN VOERTUIG AL REMMEND

PARE CHOCS AVANT-PLAQUE

BUMPER VOORAAN -
NUMMERPLAAT

1 HVC 644

DRR

DRW

HEURTE UN POTEAU

RAAKT EEN PAALTJE

AVANT DROIT

VOORAAN RECHTS

1HUX 750

DGE

DBO

POUTRE EN BETON – ANTENNE

BETONNEN BALK - ANTENNE

ANTENNE ET SUPPORT

ANTENNE EN DRAGER

 


Omdat voor de ongevallen in de gevraagde periode, de verzekering van de GOB en de verzekering van de tegenpartijen de schades onderling regelden, en er dus geen budgettaire impact was voor de GOB, heeft de directie Facilities geen zicht op de uitbetaalde vergoedingen aan de tegenpartijen.

Geen van de ongevallen in de gevraagde periode, gaf aanleiding tot procedures voor de rechtbanken.