Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende communicatiebeleid van het kabinet en de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 308)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 30/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
30/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Zoals men weet, maakt communicatie vandaag de dag een integraal onderdeel uit van het beleid, ongeacht het bestuursniveau. Managers kunnen er niet langer mee volstaan over de knowhow te beschikken, want ze moeten die ook kenbaar kunnen maken. Het communicatiebeleid moet niet enkel de ondernomen acties onder de aandacht van de media brengen, maar ook de "cliënten", de bestuurden en de “prospects”, ongeacht wie ze zijn, informeren over de maatregelen die de overheid heeft getroffen en die hen direct of indirect aanbelangen.

De communicatiediensten van de kabinetten en de verschillende gewestelijke instellingen spelen dan ook een belangrijke rol in het overheidsbeleid. Voorts is het mogelijk dat er niet alleen op die permanente diensten een beroep wordt gedaan, maar ook op externe communicatiespecialisten (communicatiebureaus, reclameagentschappen, enz.) om specifieke campagnes over een of ander onderwerp op te zetten of om de communicatieteams binnen de besturen permanente ondersteuning te bieden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel medewerkers telt de communicatiedienst van uw kabinet?

2. Welk budget werd in 2019 en 2020 uitgetrokken voor communicatie door uw kabinet?

3. Voor elk van de ABI’s onder uw toezicht:

a) Hoeveel medewerkers telde de communicatiedienst van de ABI op 31 december 2019?
b) Welk budget heeft de ABI uitgetrokken voor communicatie in 2019 en 2020?
c) Heeft de ABI, afgezien van de interne communicatiedienst, in 2019 en 2020 een beroep gedaan op externe bedrijven om haar te begeleiden in haar communicatiebeleid? Zo ja,

i) Wat is de aard van de opdracht waarmee het (de) externe bedrijf (bedrijven) werd(en) belast?
ii) Met welke bedrijven (naam, adres en maatschappelijke zetel) heeft de ABI een contract gesloten in 2019 en 2020?
iii) Voor welke bedragen?
iv) Zijn in dezelfde periode kaderovereenkomsten gesloten tussen de ABI en een extern bedrijf voor het uitbouwen van het communicatiebeleid van de ABI?
v) Hoe werden de verschillende externe bedrijven geselecteerd door de ABI?
 
 
Antwoord    Voor wat mijn kabinet betreft,

- Mijn dienst communicatie telt drie medewerkers: een FR woordvoerster, een NL woordvoerster en een assistent die graficus is van opleiding.

- In 2019 zijn de volgende kosten verrekend op BA 02.001 05 01.211 « Werkingsuitgaven van het kabinet » :

1. 725,85€ voor de Adobe Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator enz.) - jaarabonnement.
2. 89,99€ voor het jaarabonnement Freepik (beeldenbank en grafische bronnen).
3. 217,36€ voor de hosting van de website en de domeinnaam (rudivervoort.be) voor een periode van drie jaar, hetzij een equivalent van 72,45€ per jaar.

Dit komt neer op een totaal van 1033,20 €.

- Op dit moment zijn in 2020 de volgende kosten verrekend op BA 02.001 05 01.211 « Werkingsuitgaven van het kabinet » :
1. 725,85€ voor de Adobe Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator enz.) - jaarabonnement.
2. 89,99€ voor het jaarabonnement Freepik (beeldenbank en grafische bronnen).


Dit komt neer op een totaal van 815,84€.

In alle bedragen is de BTW inbegrepen.
De cel Communicatie van
Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) bestond op 31 december 2019 uit twee voltijds equivalente medewerkers.
In 2019 bedroeg het budget gewijd aan het communicatiebeleid 126.578,55 euro inclusief btw.
Voor de eerste 9 maanden van 2020 werd een budget van 368.669,99 euro, incl. btw, gewijd aan communicatie.
In 2019 en 2020 heeft de cel Interne Communicatie van BPV een beroep gedaan op externe bedrijven om haar te helpen de volgende projecten te verwezenlijken:
· Ontwikkeling en onderhoud van de website en het intranet;
· Strategische communicatie van BPV;
· Ontwikkeling van een visuele identiteit met betrekking tot de waarden van BPV;
· Branding/creatie/design van het jaarverslag van BPV;
· Branding/creatie/design van de publicaties van het Observatorium (verslagen, katernen, focus);
· Communicatiecampagne rond de gewestelijke veiligheidsenquête BPV;
· Video ter voorstelling van de gewestelijke veiligheidsenquête BPV;
· Gewestelijke communicatiecampagne rond Covid-19;
· Ontwikkeling van een spelactiviteit/animatie in het kader van het Irisfeest en 21 juli;
· Video ter voorstelling van het project District Team voor de digitalisering van de inschrijvingen van domicilie;
· Kosten voor het drukken van publicaties en bestellingen van goodies voor de evenementen;

· Abonnement tool voor het verzenden van nieuwsbrieven.
Het gaat om de volgende bedrijven:
· Studiorama - Herdersstraat 30, 1050 Brussel
· Paf ! - Vrijwilligerslaan 19, 1160 Oudergem

· Bonjour Internet - 31 Poincarélaan, Brussel, 1070, BE
· AD Graphics – Dageraadstraat 4, 1000 Brussel
· Orange Clignotant – Vaandelstraat , 45, 1070 Brussel
· Tell Me - Avenue Reine Astrid, 921310 La Hulpe
· Atelier Création graphique - Prekelindenlaan 136 – bus 1, 1200 Brussel
· ANTILOPE DE BIE- Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel

· Media Process - Leuvensesteenweg 775, 1140 Brussel
· Flexmail - Jaarbeurslaan 29/bus 31, 3600 Genk
· FACTOR (COMMOTIE) NV Coremansstraat 22, bus 1 - 2600 Berchem
· RIKET QUALITY GIFT PRODUCTS - Antwerpsesteenweg 30, 2800 Mechelen
· E. Van Ranst, Zonen - Industriepark Brechtsebaan3 - 2900 Schoten, Belgium
Per bedrijf werden de volgende bedragen aangewend:

2019

Adgrafics Design Studio

26.136,98 €

Atelier Création graphique

23.395,66 €

Riket Quality Gift Products

10.520,35 €

Studiorama

30.740,92 €

Antilope De Bie

1510,08 €

Factor

163,73 €

Media Process

7249,58 €

Flexmail

1.855,66 €

Orange Clignotant

10.145,85 €

Tell Me

14.858,80 €

 

2020

Factor

173,03 €

Adgrafics Design Studio

14.810,40 €

Antilope Debie

9662,26 €

E. Van Ranst & Zonen

1.089,00 €

Flexmail

1.855,66 €

Studiorama

44.230,34 €

Bonjour Inc

284870,3 €

Paf !

11.979,00 €

 

 Er werd door BPV geen enkele raamovereenkomst gegund voor communicatie.
Deze verschillende bedrijven werden geselecteerd via overheidsopdrachten volgens drie procedures:
1. Mededinging - bestelbonnen
2. Overheidsopdracht van beperkte waarde – art. 92 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten
3. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – artikel 42, §1, 1° a) van de wet van 17 juni 2016.
In het kader van mijn bevoegdheid
Imago van Brussel en derhalve de instellingen Screen.brussels en Visit.brussels vindt u hierna de volgende elementen van antwoord op uw vraag:

Screen.brussels

1. Samenstelling van de cel Communicatie : De cel Communicatie van het screen.brussels bestaat uit een voltijds equivalent personeelslid.

1. Budget van de cel Communicatie
- 2019: 82.000 € voor communicatie en 40.000 € voor evenementen en samenwerkingen
- 2020: 107.000 € voor communicatie en 7.000 voor evenementen en samenwerkingen
2. Externe begeleiding en aard van de opdracht

Screen.brussels deed een beroep op externe ondernemingen voor de volgende initiatieven:
- Grafische vormgeving en communicatiemateriaal
- Ontwikkeling van de website en de databank
- Productie van videofilms

2. Ondernemingen:
2019
Grafische vormgeving en communicatiemateriaal: Copywhite bvba / TOF Agency - Populierstraat 12 Bus 2.7 - 1000 Brussel

Ontwikkeling van de website en de databank: TIPIK COMMUNICATION AGENCY, Tervurenlaan 270 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Productie van videofilms: Narrativ Nation Barastraat 175 - 1070 Anderlecht en Dame Blanche Landbouwersstraat 57 - 1040 Etterbeek

2020
Grafische vormgeving en communicatiemateriaal: Copywhite bvba / TOF Agency - Populierstraat 12 Bus 2.7 - 1000 Brussel

Ontwikkeling van de website en de databank: TIPIK COMMUNICATION AGENCY, Tervurenlaan 270 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
3. Bedragen
2019
Grafische vormgeving en communicatiemateriaal: Copywhite bvba / TOF Agency : 17.382 €

Ontwikkeling van de website en de databank: TIPIK COMMUNICATION AGENCY : 19.034 €


Productie van videofilms:
Narrativ Nation : 16.880 €
Dame Blanche : 5.626 €

2020 in uitvoering

3. Contracten
Tipik Communication Agency is geselecteerd naar aanleiding van een aanbesteding uitgeschreven door het CIBG dat een raamovereenkomst heeft met Tipik Communication Agency.

4. Selectiewijze
Copywhite bvba / TOF Agency: onderhandelingsprocedure met drie inschrijvers zonder voorafgaande bekendmaking

TIPIK COMMUNICATION AGENCY: aanbesteding uitgeschreven door het CIBG

Narrativ Nation : onderhandelingsprocedure met drie inschrijvers zonder voorafgaande bekendmaking

Dame Blanche : onderhandelingsprocedure met drie inschrijvers zonder voorafgaande bekendmaking

Visit.brussels

1. Samenstelling van de cel Communicatie : de communicatiedienst van visit.brussels beschikte over 12 medewerkers op 31 december 2019
1. Budget van de cel Communicatie
In 2019 besteedde visit.brussels 646.795 € aan communicatie

Door de gezondheidscrisis in 2020 zag visit.brussels zich genoodzaakt zijn planning en werking ingrijpend te wijzigen. De enige campagne die werd gelanceerd, is deze verbonden aan het relanceplan.


Hiervoor is een budget uitgetrokken van 1 500 000 €. B