Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende sponsoringbeleid van het kabinet en de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 156)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 16/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Sponsoring van evenementen door de autonome bestuursinstellingen. Het gebeurt vrij vaak dat er tijdens een groot aantal evenementen die in Brussel en zijn rand georganiseerd worden, logo's te zien zijn die voor de zichtbaarheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of zijn verschillende instellingen en/of autonome bestuursinstellingen zorgen. Dat is een goede zaak en wijst in het algemeen op financiële steun, een structureel partnerschap of andere specifieke steun vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of zijn instellingen en/of ABI’s voor het evenement in kwestie.

Kunt u de volgende gegevens verstrekken over de verschillende evenementen - in de ruime zin van het woord - die de verschillende ABI’s die onder uw toezicht staan, hebben gesponsord in 2019 en 2020?

1. Welke evenementen werden gesponsord?

2. Wat was de aard van de steun die voor elk van de evenementen werd verleend? Voor welke bedragen? Welke tegenprestatie hebben de organisatoren van de gesponsorde evenementen verstrekt?

3. Wat is voor elke ABI het hiërarchische niveau dat beslist om een evenement al dan niet te sponsoren?
 
 
Antwoord    Ik ben zo vrij u de volgende elementen van antwoord te geven betreffende de enige autonome bestuursinstelling die onder mijn toezicht staat.

Het gaat om Visit Brussels. U moet weten dat Visit Brussels geen evenementen sponsort. De vzw koopt op bepaalde evenementen zichtbaarheid om het imago van Brussel te promoten. Alle overeenkomsten voor zichtbaarheid bevatten een artikel waarin staat dat de wet op overheidsopdrachten van toepassing is.

Wat ten slotte de andere twee vragen betreft, is het antwoord kort: niet van toepassing aangezien er geen sponsoring is.