Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende energieverbruik van de instellingen onder uw toezicht.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 389)

 
Datum ontvangst: 18/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 29/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De klimaatuitdagingen zijn een beleidsprioriteit geworden. De strijd tegen energieverspilling is dan ook van vitaal belang. Dat is niet enkel zo voor het leefmilieu, maar ook voor de begroting, aangezien energie steeds duurder wordt en een steeds grotere hap neemt uit de budgetten van de gezinnen, bedrijven, overheden en diverse entiteiten. In dat verband wil ik u vragen welke maatregelen de verschillende overheidsinstellingen die onder uw toezicht staan, hebben getroffen om hun energieverbruik terug te schroeven.

1. Welke structurele maatregelen heeft elk van die instellingen in 2019 getroffen om het volgende verbruik te verminderen:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

2. Wat is het verbruik van elke instelling afzonderlijk voor:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

3. Wat zijn de kosten van elk van de instellingen in 2019 voor:

a) elektriciteit;
b) gas;
c) eventueel stookolie;
d) water?

4. Hebben de instellingen in de loop van 2019 programma's opgezet voor de productie van schone energie via zonne- en/of fotovoltaïsche panelen en/of andere middelen? Hebben ze in dezelfde periode programma's opgezet voor de isolatie van de lokalen en gebouwen die ze betrekken?
 
 
Antwoord    Het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen, net als de besturen Brussel Economie en Werkgelegenheid, IT-Coördinatie en Easy Brussels, behoren tot de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) die op transversale wijze de energieaspecten beheert.

De GOB valt onder de bevoegdheid van de minister van het Openbaar Ambt, de heer Gatz, en dus nodig ik u uit om uw vraag tot hem te richten.

In 2019 nam Actiris de volgende structurele maatregelen om zijn verbruik te verminderen:
- CO2-balans van Actiris en het verkrijgen van het CO2-neutraal label,
- Aanduiding van een PLAGE-coördinator,
- Activering van extra energiemeters,
- Opvolging van het onderhoud in de Astrotoren.

Onderstaande tabel toont het verbruik van elektriciteit, gas, stookolie, water en de kosten in 2019.

Installatie

Jaarlijks verbruik

Kosten [€]

Elektriciteit

4.694.676 kWh/jaar

606.707

Gas

2.965.606 kWh/jaar

116.169

Stookolie

199.576 kWh/jaar

16.066

Water

13.130 m3/jaar

52.106

791.047 €/an
Wat betreft het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG), zijn de structurele maatregelen die in 2019 werden genomen om het verbruik te verminderen de volgende:
- Elektriciteit: het CIBG voert reeds meerdere jaren een geleidelijke aanpassing door van de verlichtingsarmaturen om overal ledlampen te plaatsen;
- Gas: niet van toepassing;
- Stookolie: als huurder betaalt het CIBG enkel voor zijn verbruik. De eigenaar van het gebouw zorgt voor de conformiteit van de apparatuur en eventuele verbeteringen;
- Water: Geen verandering sinds de implementatie in 2016 van 3 en 10 liter toiletspoelingen, sensorkranen en timers voor sanitaire spoelbakken.

Het verbruik voor 2019 is:
- Elektriciteit: servers + condensaten (piekuren: 778.495 kWu, daluren: 618.235 kWu), verdiepingen (pk: 131.768.6 kWu, HC: 75.062.5 kWu), gemeenten: niet meegedeeld door het Beheer
- Gas: niet van toepassing;
- Stookolie: niet meegedeeld door het Beheer
- Water: niet meegedeeld door het Beheer;

De kosten zijn:
- Elektriciteit: voor de gemeenschappelijke ruimten (€ 48.946,6), de server- en condensaatruimten (€ 242.693,27) en voor de verdiepingen (€ 92.040,69), voor een jaartotaal van € 334.733,96;
- Gas: geen toepassing;
- Stookolie: € 32.726,73
- Water: € 4.275,65

Als huurder heeft het CIBG geen systeem voor schone energie ontwikkeld.

De mogelijkheid om zonnepanelen / fotovoltaïsche panelen te plaatsen werd in het verleden onderzocht maar is niet van toepassing gelet op de structuur van de daken / platforms.