Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan het bedrijf Blokker.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 390)

 
Datum ontvangst: 19/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De situatie in het bedrijf Blokker is onzeker en zorgwekkend wat betreft de werkgelegenheid. Het bedrijf heeft 123 winkels in België en stelt 670 mensen tewerk.

- Hoeveel vestigingen en banen bevinden zich in Brussel?

Wij willen graag weten in hoeverre het Gewest het bedrijf "steunt".

- Hoeveel "educatief verlof" heeft het bedrijf ontvangen in 2018 en 2019? Is er nog andere steun verleend op het vlak van opleiding en zo ja, tegen welke kosten voor het Gewest (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf genoten? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIS, IBO, duaal leren, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "arbeidsovereenkomsten" heeft het bedrijf genoten ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uren en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA-werknemer, DSP, enz.)?

- Zijn er andere financieringen of steun verleend?
 
 
Antwoord    Het Gewest beschikt niet over het aantal werknemers per vestiging. De Kruispuntbank van Ondernemingen geeft enkel informatie over het feit dat Blokker 4 vestigingen in Brussel heeft: Etterbeek, Ukkel, Jette en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Blokker heeft geen enkele subsidie voor tewerkstelling ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid voor de periode 2018-2019.

Wat de andere steunmaatregelen betreft die u noemt in uw vragen, gaat het enerzijds om tewerkstellingsondersteuning voor werkzoekenden en anderzijds om het recht van de werknemer.

Wat Activa.brussels betreft, werd één werkzoekende geactiveerd bij het bedrijf en 3 werkzoekenden hebben er in 2017 een First-stage gevolgd.

Ten slotte kon in 2019 één werknemer gebruikmaken van betaald educatief verlof door hem de kans te geven afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen. Bijgevolg heeft Blokker een terugbetaling voor een bedrag van 545,28 euro ontvangen.