Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan het bedrijf Blokker.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 197)

 
Datum ontvangst: 19/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De situatie in het bedrijf Blokker is onzeker en zorgwekkend wat betreft de werkgelegenheid. Het bedrijf heeft 123 winkels in België en stelt 670 mensen tewerk.

- Hoeveel vestigingen en banen bevinden zich in Brussel?

Wij willen graag weten in hoeverre het Gewest het bedrijf "steunt".

- Hoeveel "educatief verlof" heeft het bedrijf ontvangen in 2018 en 2019? Is er nog andere steun verleend op het vlak van opleiding en zo ja, tegen welke kosten voor het Gewest (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf genoten? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIS, IBO, duaal leren, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "arbeidsovereenkomsten" heeft het bedrijf genoten ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uren en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA-werknemer, DSP, enz.)?

- Zijn er andere financieringen of steun verleend?
 
 
Antwoord    Dank u voor uw vraag. Het bedrijf Blokker (mega world - 0417.390.703) heeft geen economische subsidies of premies gevraagd en dus ook geen ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid en heeft evenmin financiering aangevraagd bij finance&invest.brussels. Uw vraag met betrekking tot het aantal gesubsidieerde stages en contracten en uw vraag met betrekking tot het educatief verlof of andere steun voor opleidingen vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Werk.