Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan het bedrijf Brantano.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 392)

 
Datum ontvangst: 19/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De toekomst van de werknemers van het bedrijf Brantano is zeer zorgwekkend: het bedrijf ging failliet na een reeks overnames en beursspeculaties.

- Hoeveel vestigingen en banen bevinden zich in Brussel?
- Hoe gaat de regering de werknemers helpen die het slachtoffer zijn van het faillissement?

Wij willen graag weten in hoeverre het Gewest het bedrijf heeft "gesteund".

- Hoeveel "educatief verlof" heeft het bedrijf ontvangen in 2018 en 2019? Is er nog andere steun verleend op het vlak van opleiding en zo ja, tegen welke kosten voor het Gewest (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf genoten? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIS, IBO, duaal leren, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "arbeidsovereenkomsten" heeft het bedrijf genoten ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uren en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA-werknemer, DSP, enz.)?

- Zijn er andere financieringen of steun verleend?
 
 
Antwoord    Het Gewest beschikt niet over het aantal werknemers per vestiging. De Kruispuntbank van Ondernemingen geeft enkel informatie over het feit dat Brantano één vestiging heeft in Sint-Joost-ten-Node.

Brantano heeft geen enkele subsidie voor tewerkstelling ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Wat de andere steunmaatregelen betreft die u noemt in uw vragen, gaat het enerzijds om tewerkstellingsondersteuning voor werkzoekenden en anderzijds om het recht van de werknemer.

Wat Activa.brussels betreft, heeft werd geen enkele werkzoekende geactiveerd bij het bedrijf.

Over het algemeen hebben werknemers die in de context van een faillissement worden ontslagen, toegang tot alle steunmaatregelen en diensten van het BHG zodra ze zich bij Actiris inschrijven als werkzoekende.

In het kader van het Relanceplan goedgekeurd door de Brusselse Regering, richt het Gewest bovendien, in overleg met de sociale partners, het Opveringsfonds op, een proefproject dat tot doel heeft om werknemers die het slachtoffer zijn van een faillissement de nodige specifieke begeleiding te bieden.