Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan supermarkten.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 394)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Als gevolg van de lockdown is de verkoop in de Belgische grootdistributie in maart en april met 20% gestegen1. Wij willen graag weten in hoeverre het Gewest de grote groepen in de sector heeft "gesteund": Delhaize (inclusief dochterondernemingen en franchisenemers), Carrefour, Colruyt, Aldi, Lidl, Match, Cora.

- Verleent het Gewest steun aan bedrijven uit deze groepen? Heeft het Gewest, gezien de enorme winsten, beslist om de verleende steun opnieuw ter discussie te stellen? Op welke manier?

Wij zouden graag de details van deze steun kennen (uitgesplitst volgens de betrokken groep voor 2018 en 2019).

- Hoeveel "educatief verlof" heeft het bedrijf ontvangen in 2018 en 2019? Is er nog andere steun verleend op het vlak van opleiding en zo ja, tegen welke kosten voor het Gewest (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf genoten? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIS, IBO, duaal leren, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "arbeidsovereenkomsten" heeft het bedrijf genoten ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uren en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA-werknemer, DSP, enz.)?

- Zijn er andere financieringen of steun verleend?


1 https://plus.lesoir.be/299436/article/2020-05-07/coronavirus-un-demi-milliard-deuros-de-ventes-en-plus-pour-les-supermarches
 
 
Antwoord    Wat Activa.brussels betreft, werd één werkzoekende geactiveerd bij het bedrijf Aldi, 2 bij Carrefour, 12 bij Cora, 23 bij Lidl en 14 bij Match.

De tewerkstellingsondersteuning die recht geeft op verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, wordt rechtstreeks bij de RSZ gemeld.

Er werd geen enkele gesubsidieerde betrekking (SBO, GECO, DSP) toegekend aan dit bedrijf, aangezien dit soort betrekking voorbehouden is aan de non-profitsector.

Wat de stages betreft, vindt u hieronder de lijst met winkels die er gebruikt van hebben gemaakt:
- Delhaize : 7 First-stages en 2 BIS
- Match : 7 First-stages
- Cora : 1 First-stage
- Carrefour : 15 First-stages

Wat Bruxelles Formation betreft, is er geen rechtstreekse financiële steun geweest maar hebben sommige winkels stagiairs op het einde van hun opleiding verwelkomd om er hun vervolmakingsstage of IBOe te doen:
- Carrefour : 9 vervolmakingsstages
- Colryut : 98 IBOe’s et 5 vervolmakingsstages
- Match : 1 vervolmakingsstage
- Delhaize : 12 vervolmakingsstages

De grootdistributie heeft geen subsidie voor tewerkstelling gekregen van Brussel Economie en Werkgelegenheid tijdens deze periode.

Ten slotte konden in 2018 en 2019 werknemers gebruikmaken van betaald educatief verlof door hem de kans te geven afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen. Bijgevolg hebben een aantal bedrijven uit de grootindustrie een terugbetaling gekregen:

Delhaize

(hoofdvestiging + filialen)

2019

€ 29.203,79

2018

€ 40.809,31

Delhaize (franchise)

2019

€ 2.428,20

2018

€ 0

Carrefour

2019

€ 36.867,96

2018

€ 21.918,55

Colruyt

2019

€ 30.300,95

2018

€ 39.234,60

Lidl

2019

€ 3.241,86

2018

€ 3.846,78

Cora

2019

€ 67.212,36

2018

€ 2.970,29De steunmaatregelen voor tewerkstelling en de stages hebben als belangrijkste doel de Brusselse werkzoekenden te helpen bij het vinden van een job of bij het verwerven van een (eerste) beroepservaring. Dit is dus geen directe steun aan bedrijven.

Er is een evaluatie gepland van de steun voor tewerkstelling die na de zesde staatshervorming aan het Gewest is overgedragen om de effecten van deze steunmaatregelen te analyseren. Afhankelijk van de resultaten van deze evaluatie kunnen de maatregelen worden aangepast.