Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan de Hema-groep.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 398)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 28/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De situatie in sommige economische sectoren is onzeker en zorgwekkend wat betreft de werkgelegenheid. Het laatste rapport van het BISA toont aan dat de non-food verkoopsector 70% van zijn omzet heeft verloren tijdens de lockdown, en dat het risico op een faillissement wordt geschat op ongeveer 10%.

In een medium
1 kunnen we het volgende lezen: “De coronacrisis treft iedereen kei hard, ook woonketen Hema. Het bedrijf dat al zijn winkels in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje moest sluiten, ziet zijn omzet door de crisis flink dalen. Zo daalde die bij zijn Nederlandse winkels, die wel nog open zijn, de afgelopen weken met bijna een derde. Die lage omzet in combinatie met de grote schuldenberg die Hema nog van in het verleden met zich meetorst, 750 miljoen euro om precies te zijn, maakt dat het bedrijf hard getroffen wordt en dus dringend moet ingrijpen om het hoofd nog boven water te houden.”.

- Hoeveel vestigingen en banen bevinden zich in Brussel wat betreft de Hema-winkels?

Wij willen graag weten in hoeverre het Gewest de bedrijven van de Hema-groep in het Brussels Gewest "steunt":

- Hoeveel "educatief verlof" heeft het bedrijf ontvangen in 2018 en 2019? Is er nog andere steun verleend op het vlak van opleiding en zo ja, tegen welke kosten voor het Gewest (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf genoten? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIS, IBO, duaal leren, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "arbeidsovereenkomsten" heeft het bedrijf genoten ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uren en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA-werknemer, DSP, enz.)?

- Zijn er andere financieringen of steun verleend?

- Hebben er specifiek besprekingen plaatsgevonden over het lot van de betrokken werknemers?


1 https://www.gondola.be/nl/news/hema-vreest-voor-voortbestaan-door-coronacrisis
 
 
Antwoord    Het Gewest beschikt niet over het aantal werknemers per vestiging. De Kruispuntbank van Ondernemingen geeft enkel informatie over het feit dat Hema 9 vestigingen in het Brussels Gewest heeft.

Hema heeft geen enkele subsidie voor tewerkstelling ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Wat de andere steunmaatregelen betreft die u noemt in uw vragen, gaat het enerzijds om tewerkstellingsondersteuning voor werkzoekenden en anderzijds om het recht van de werknemer.

Wat Activa.brussels betreft, werden 5 werkzoekenden geactiveerd bij het bedrijf, hebben 6 werkzoekenden er een First-stage gevolgd en heeft er één IBOe plaatsgevonden.

Ten slotte konden werknemers gebruikmaken van betaald educatief verlof door hen de kans te geven afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen. Bijgevolg heeft Hema een terugbetaling voor een bedrag van 2.641,20€ ontvangen.