Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun van de regering aan het merk Camaïeu.

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 207)

 
Datum ontvangst: 20/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De situatie in sommige economische sectoren is onzeker en zorgwekkend wat betreft de werkgelegenheid. Het laatste rapport van het BISA toont aan dat de non-food verkoopsector 70% van zijn omzet heeft verloren tijdens de lockdown, en dat het risico op een faillissement wordt geschat op ongeveer 10%.

Wat het merk Camaïeu betreft, beschuldigt de vakbond CNE
1 het management ervan het coronavirus te gebruiken als voorwendsel voor een vals faillissement: “Vandaag beweert CNE over bewijzen te beschikken dat de moedermaatschappij, Camaïeu International, het faillissement van haar Belgische, Luxemburgse en Zwitserse dochterondernemingen organiseert. Aangezien 17 augustus de uiterste datum is voor een overnemer van Camaïeu International, weet niemand na deze datum wat er met de dochterondernemingen zal gebeuren. Om een faillissement op 17 augustus te voorkomen, heeft de Belgische dochteronderneming middelen nodig. Vandaag verzekert CNE dat de CEO van Camaïeu International en hoofdaandeelhouder Joannes Soënen, de repatriëring van de fondsen van de Zwitserse en Luxemburgse dochterondernemingen heeft georganiseerd met het risico het faillissement van deze dochterondernemingen te veroorzaken”.

- Hoeveel vestigingen en banen bevinden zich in Brussel wat betreft de Camaïeu -winkels?

Wij willen graag weten in hoeverre het Gewest de bedrijven van dit merk in het Brussels Gewest "steunt":

- Hoeveel "educatief verlof" heeft het bedrijf ontvangen in 2018 en 2019? Is er nog andere steun verleend op het vlak van opleiding en zo ja, tegen welke kosten voor het Gewest (opleidingscheques Actiris, tussenkomst van Bruxelles Formation, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "stages" heeft het bedrijf genoten? Voor welk volume en volgens welke regeling (stage first, SBO, BIS, IBO, duaal leren, enz.)?

- Hoeveel gesubsidieerde "arbeidsovereenkomsten" heeft het bedrijf genoten ("tewerkstellingssteun")? Voor hoeveel uren en volgens welke regeling (Activa, GECO, PWA-werknemer, DSP, enz.)?

- Zijn er andere financieringen of steun verleend?

- Hebben er specifiek besprekingen plaatsgevonden over het lot van de betrokken werknemers?


1 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-cne-accuse-camaieu-international-d-organiser-une-fausse-faillite-notamment-en-belgique?id=10556920
 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag. Volgens de laatste update van de inventaris van de verkooppunten (uitgevoerd door hub.brussels in de zomer van 2020) biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaats aan 9 Camaïeu winkels op zijn grondgebied.
We kennen het aantal werknemers in Brussel niet.

Het bedrijf Camaïeu (0807.395.336) heeft geen economische subsidies of premies ontvangen van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Zij heeft ook geen financiering ontvangen van de groep finance&invest.brussels.

Wat betreft het aantal gesubsidieerde stages, de gesubsidieerde contracten, het educatief verlof of andere steun voor opleidingen, verwijs ik naar het antwoord van de minister van Werkgelegenheid.