Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan de vzw's, de studiekosten en de uitgaven voor communicatie van de ION's die onder uw toezicht staan.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve democratie (Vragen nr 438)

 
Datum ontvangst: 24/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 01/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/08/2020 Ontvankelijk p.m.
01/10/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In het kader van uw gewestelijke bevoegdheden zou ik graag de volgende informatie willen ontvangen over de subsidies aan de vzw’s en de studie- en communicatiekosten die door de verschillende ION's onder uw toezicht worden toegekend:

1. De lijst van de vzw’s die in 2019 subsidies hebben ontvangen van elk van deze ION's, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de naam van de vzw;
b) de titel van de gesubsidieerde opdracht/het gesubsidieerde project;
c) het bedrag van de subsidie.

2. De lijst van de studies die in 2019 in opdracht van elk van deze ION's zijn uitgevoerd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de studie;
b) was de studie het onderwerp van een overheidsopdracht of een subsidie?
c) de naam van de dienstverlener aan wie de studie is opgedragen?
d) de totale kosten van elk van die studies.

3. De lijst van de uitgaven voor communicatie (kalender, flyers, ...) die door elk van deze ION's in 2018 werden gefinancierd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de communicatie;
b) de organisatie die de communicatie heeft ontworpen;
c) het bedrag van de financiering.
 
 
Antwoord    1/

o Agentschap Net Brussel

In 2019 werd geen enkele vzw gesubsidieerd door het Agentschap Net Brussel.

o
Leefmilieu Brussel

Ik nodig u uit om het bijgevoegde bestand te raadplegen.

De inventaris van de door LB toegekende subsidies wordt gepubliceerd op de pagina ‘Transparantie’ van de website van Leefmilieu Brussel (
https://leefmilieu.brussels/leefmilieu-brussel/transparantie) en op de gewestelijke datastore (https://datastore.brussels/web/data/dataset/3db68240-7d00-4f91-857e-7a28d63436fe).

o
Haven van Brussel

Brusselse Havengemeenschap, financiering van studies, 20.000 euro.


2/

o Agentschap Net Brussel

Titel

Begunstigde

Bedrag

Bodemonderzoeken - Centrale BIM – bodem Evere

ARIES CONSULTANTS

6.240,82

Vergelijking SAP – SIP2

PWC ENTERPRISE ADVISORY

50.743,39

Energieaudits 01.01.2019

ENTREPRISES PHILIPPE BAUDIN-T4M

22.801,02

Ingenieurs-opdrachten 01.01.2019

SWECO LOUVAIN LA NEUVE

111.973,08

Architectuur- en EPB-opdracht 01.01.2019

WHY ARCHITECTURE

150.361,94Al deze studies werden gegund door middel van een overheidsopdracht.

o
Leefmilieu Brussel

Ik nodig u uit om het bijgevoegde bestand te raadplegen.

De inventaris van de door LB toegekende subsidies wordt gepubliceerd op de pagina ‘Transparantie’ van de website van Leefmilieu Brussel (
https://leefmilieu.brussels/leefmilieu-brussel/transparantie).

o
Haven van Brussel

Er werd voor DEV in 2019 als dusdanig geen opdracht gegeven voor een studie, maar enkel voor een overheidsopdracht voor de levering van diensten:

- Overheidsopdracht voor de levering van diensten inzake de opdracht van havendeskundige transport- en stadslogistiek voor de Haven van Brussel" (BLB 1231);
- Overheidsopdracht in gelijke delen medegefinancierd door de Haven (uit de "Modal Shift"-subsidie die aan de Haven werd toegekend voor haar waterwegpromotieacties) en door Brussel Mobiliteit;
- BDO Advisory;
- De opdracht van 3 jaar betreft een globaal budget (Haven en Brussel Mobiliteit inbegrepen) van 300.000 €.

Voor de technische directie:

- Studie vernieuwen geleiding afwaartse omloopriool schuif sluis Molenbeek
Beperkte prijsvraag
Tractebel Engineering, Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel
Som : 34.404,67 euro

- Controle organisme voor nieuwe afwaartse gelaste sluisdeuren Molenbeek & Anderlecht
Beperkte prijsvraag
AIB Vinçotte International, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
Som : 9.175,58 euro

- Update stabiliteitsstudie ontgronding voor kaai CERES
Bijbestelling 
SBE, Slachthuisstraat 71, 9100 Sint-Niklaas
Som : 2.400,00 euro

- Studie vervangen houten schuiven door metalen – waterafname AA
Beperkte prijsvraag
SBE Slachthuisstraat 71, 9100 Sint-Niklaas
Som : 7.500,00 euro

- Controle organisme AIB Vinçotte – nieuwe gelaste sluisdeuren – bijbestelling vergaderingen
Bijbestelling
AIB Vinçotte International, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
Som : 1.071,60 euro

Budget studie 2019 (Vastlegging) – Cel Leefmilieu

- Bodemonderzoek Skatepark - Tauw : 15.236,45€.
- Deskundig advies bodemonderzoek Gravaubel Tauw: 558,70€
- Bodemonderzoek Ex-Acropol - ABO-GROUP : 8.618,51€
- Bodemonderzoek Dekempeneer - CSDI Ingénieurs Conseils : 9.190,76€
- Bodemonderzoek Ready-Beton - RSK : 1.870,58€
- Bodemonderzoek ex-Imoco - ABO-GROUP : 2.168,61€
- Bodemonderzoek ex-Exxon - ABO-GROUP : 2.924,97€
- Koolstofbalans, C02-Neutraal-label, gids voor goede praktijken - CO2logic: 12.461,00€
- Laboratoriumanalyse van de Cyanobacteriën - Vivaqua : 479,66€

Directie Communicatie :
- Mission Systole (1180 Brussel), Evaluatie van het Communicatieplan van de Haven van Brussel (onderhandelingsprocedure met Belgische bekendmaking), 24.060€ excl. BTW.
- Agence Interiors (1300 Waver) (met Charlotte B), Realisatie van de museografie/scenografie voor de ontwikkeling van het Havencentrum van de Haven van Brussel (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking), 29.400€ excl. BTW.


3/

o Agentschap Net Brussel

Titel

Ontwerp

€ incl. btw

Voedings-afval

Opname radiospots (5 talen)

FREESON

5.754,76

49.000 stickers containers

ALBE DE COKER

24.867,56

PROXY CHIMIK

25.000 brochures

ALBE DE COKER

5.118,30

Leaflets wensen aan de bevolking

92.000 leaflets

ALBE DE COKER

2.732,75

Gewestelijke Recyparks

20.000 folders

ALBE DE COKER

4.319,70

Mobiele containerparken (gemeenten)

656.400 folders

ALBE DE COKER

25.799,11

Animatie-materiaal scholen en expo school in Molenbeek Kinderfeest

2 tenten voor de evenementen-stands

SADOCOLOR DUPLIMEDIA

5.941,40

Flexwall

BRANDSPOT

871,81

Aankleding indoor desk

PIXIS

257,73

Forex panneel expo Molenbeek

IMPACT VISUAL COMMUNICATION

334,20

Pedagogisch materiaal voor scholen

1.228 snacks Clean-Up-actie scholen Molenbeek

ATELIER GROOT EILAND

2.752,75

5.300 schriften Thomas en Sarah voor leerlingen van de basisschool

ALBE DE COKER

3.496,00

250 affiches Thomas en Sarah voor leerlingen van de basisschool

ALBE DE COKER

586,65

30 jaar Net Brussel voor het personeel

Ontbijt 01/2020 in de sectoren Voorschot (saldo betaald in 2020)

GREAT FOOD

20.151,25

Nekwarmers, roll up, kraft-zakken en wimpels voorschot (saldo betaald in 2020)

SKY O

2.585,72

4.000 oneindige kalenders (druk)

Vertaling

ALBE DE COKER

AQUI & WIMPULS

3.977,27

338,80

Wenskaarten en enveloppes druk 2.930 kaarten en enveloppes

Portokosten Vertaling

Geanimeerde kaart en 4 video’s (web, reclame-boodschap, sociale netwerken)

ALBE DE COKER

BPOST

AQUI & WIMPULS

CARLES GASCON

6.812 ,31

2.287,20

78,65

1.052 ,70

500 affiches vrachtwagens

HECHT

4.455,34

4 dekzeilen

IMPACT VISUAL COMMUNICATION

793,28

STOP-stickers

25.000 stickers

I-LOGICS

DRIFOSETT

2.618,44

2.816,88

FOUT-stickers

5.000 stickers

DRIFOSETT

1.246,30

Brussel-Energie

5.000 brochures

ALBE DE COKER

1.899,70

Bedrijfsblad ZOOM

Druk

ALBE DE COKER

5.632,95

Vertaling

AQUI & WIMPULS

1.954,15

Media

SPACE

517.086,16

Creatie

VO COMMUNICATION

78.707,26

Website – Anysurfer-labelling

Voorschot (saldo betaald in 2020)

BLINDENZORG LICHT & LIEFDE

1.597,20

Uitbestede vertalingen

RA 2017

BLUE LINES

1.984,81

Andere kleine vertalingen

AQUI & WIMPULS

750,20

Wenskaarten

1.000 kaarten

ALBE DE COKER

371,47o
Leefmilieu Brussel

Ik nodig u uit om het bijgevoegde bestand te raadplegen.

o
Haven van Brussel

Goodies 25 jaar - Triple A: 2.164€
Jaarverslag 2017 - Page in Extremis: 10.073€
Portnews - Coyote print: 1233,74€
Portnews 11 - Initiale productions: 473,87€
Portnews 12 - Initiale productions: 493,87€
Brochures:
- IPM Printing: 680€
- Hayez imprimeurs (versie EN): 580€
- Havenbewegwijzering kader panneel bekken Beco - Petrus: 318€.
- Ontwerp Roll-up 25 jaar - AGC: 250€
- Promotiemateriaal 25 jaar – Coyote print: 4.454€.
- Uitzending bioscoopspots - Brightfish: 16.413,60€
- Wenskaarten 2019 - LUCTRA : 1067,50€