Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan de vzw's, de studiekosten en de uitgaven voor communicatie van de ION's die onder uw toezicht staan.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 257)

 
Datum ontvangst: 24/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 25/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/08/2020 Ontvankelijk p.m.
25/09/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In het kader van uw gewestelijke bevoegdheden zou ik graag de volgende informatie willen ontvangen over de subsidies aan de vzw’s en de studie- en communicatiekosten die door de verschillende ION's onder uw toezicht worden toegekend:

1. De lijst van de vzw’s die in 2019 subsidies hebben ontvangen van elk van deze ION's, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de naam van de vzw;
b) de titel van de gesubsidieerde opdracht/het gesubsidieerde project;
c) het bedrag van de subsidie.

2. De lijst van de studies die in 2019 in opdracht van elk van deze ION's zijn uitgevoerd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de studie;
b) was de studie het onderwerp van een overheidsopdracht of een subsidie?
c) de naam van de dienstverlener aan wie de studie is opgedragen?
d) de totale kosten van elk van die studies.

3. De lijst van de uitgaven voor communicatie (kalender, flyers, ...) die door elk van deze ION's in 2018 werden gefinancierd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de communicatie;
b) de organisatie die de communicatie heeft ontworpen;
c) het bedrag van de financiering.
 
 
Antwoord    Wat betreft de BGHM:

Bijlage 1 bevat de door de BGHM verstrekte informatie over de subsidies aan de vzw’s voor het jaar 2019.

Deze gegevens kunnen gedownload worden op de website: https://datastore.brussels/

Bijlage 2 bevat de door de BGHM verstrekte informatie over de bestelde studies in 2019.

Tot slot bevat bijlage 3 de door de BGHM verstrekte informatie over de communicatie-uitgaven voor het jaar 2018.


Voor wat betreft het Woningfonds:

Het Fonds subsidieert geen vzw’s en heeft in 2019 geen studies besteld.

De communicatie-uitgaven voor het jaar 2018 zijn de volgende:

1. USB-stick met reclameopdruk - Groeninck USB-stick;
2. Vertaling FAQ - CLTB-Overeenkomst - Nota aan de Raad van Bestuur van 25.01.2020 'Collaboration Parenthèse';
3. WFFL-zeildoeken - Afdrukken moestuinen - Afdrukken - Afdrukken AL 0001- Zeildoekdruk ;
4. Reclame Diverse projecten - “Mailing sans soucis”;
5. Gouden gids + internetreferentie;
6. Advertentie verkoop/verhuur 08/2018-10/2018-11/2018;
7. Herprinten van folders 2018, A3-panelen;
8. Vivian Hertz Photography – reportage site Plejaden;
9. Reclame Le Ligueur des parents / De Bond / Brieven aan jonge ouders;
10. A3-posters CRV Dormont, Plejaden - Verkooppanelen CRV BHouse, Plejaden, Groeninckx, Dormont, Van Volxem, Potagers. Jaarverslag 2017 - Statistieken 2017 (opmaak en druk), Powerpointcreatie van de collectieve sessies - Videoproductie (script, studiokosten);
11. Communicatiecampagne Batibouw - Openbare toegangs- en parkeerkaarten Batibouw;
12. Vlan-abonnementen op 30/11/2018 - CRV-verkoopaankondigingen;
13. Onthaalmedewerkster Batibouw.

De bedrijven die deze communicatieboodschappen hebben ontworpen, zijn de volgende:

1. ACME Business Gifts sprl;
2. Alphatrad;
3. D.P.F.-A.B.A. – FACTORING BVBA (The Print Agency SPRL);
4. FCR Media Belgium nv (goudengids.be) ;
5. IMMOBWEB N.V. ;
6. Initial productions.a.;
7. Productions associées asbl – SMART;
8. Publicarto NV;
9. PuPil nv;
10. Visit.brussels.be vzw;
11. Vlan;
12. YOUR PROTEIN pvba.

Voor deze communicatieboodschappen werden de volgende bedragen in euro incl. btw aangerekend:

1. 3.534,89 euro;
2. 1.487,79 euro;
3. 10.066,65 euro;
4. 8.494,20 euro;
5. 3.224,23 euro;
6. 2.540,07 euro;
7. 514,25 euro;
8. 20.740,99 euro;
9. 30.524,72 euro;
10. 6.190,99 euro;
11. 3.732,38 euro;
12. 3.194,40 euro

Goed voor een totaalbedrag van 94.245,56 euro incl. BTW.