Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan de vzw's, de studiekosten en de uitgaven voor communicatie van de ION's die onder uw toezicht staan.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 226)

 
Datum ontvangst: 24/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 18/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/08/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In het kader van uw gewestelijke bevoegdheden zou ik graag de volgende informatie willen ontvangen over de subsidies aan de vzw’s en de studie- en communicatiekosten die door de verschillende ION's onder uw toezicht worden toegekend:

1. De lijst van de vzw’s die in 2019 subsidies hebben ontvangen van elk van deze ION's, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de naam van de vzw;
b) de titel van de gesubsidieerde opdracht/het gesubsidieerde project;
c) het bedrag van de subsidie.

2. De lijst van de studies die in 2019 in opdracht van elk van deze ION's zijn uitgevoerd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de studie;
b) was de studie het onderwerp van een overheidsopdracht of een subsidie?
c) de naam van de dienstverlener aan wie de studie is opgedragen?
d) de totale kosten van elk van die studies.

3. De lijst van de uitgaven voor communicatie (kalender, flyers, ...) die door elk van deze ION's in 2018 werden gefinancierd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de communicatie;
b) de organisatie die de communicatie heeft ontworpen;
c) het bedrag van de financiering.
 
 
Antwoord    Wat de subsidies betreft die aan vzw’s werden toegekend, kunnen we u meedelen dat de DBDMH in 2019 de volgende vzw’s gesubsidieerd heeft :
- 16/01/2019 – Instituut voor de Opleiding in Dringende Medische Hulp (IODMH) - Investering – 27.000 €
- 16/01/2019 – Instituut voor de Opleiding in Dringende Medische Hulp (IODMH) - Werkingskosten – 33.750 €
- 29/05/2019 – VZW Opleidingscentrum van de Brusselse brandweer - Investering (saldo 2018) – 7.750 €
- 29/05/2019 – VZW Opleidingscentrum van de Brusselse brandweer - Werkingskosten – 11.250 €
- 02/06/2019 – Union des pompiers de Bruxelles - Toelage WPFG 2019 – 25.500 €
- 18/06/2019 – Sociale dienst van de DBDMH - Werkingskosten (saldo 2018) – 68.500 €
- 05/07/2019 – Rode Kruis van België - Reageren bij een noodgeval – 6.750 €
- 31/10/2019 - Instituut voor de Opleiding in Dringende Medische Hulp (IODMH) – Reageren bij een noodgeval – 6.750 €
- 06/11/2019 - Jonge Brusselse Brandweerlieden - Werkingskosten (deel 2019) – 75.000 €
- 13/11/2019 - Sociale dienst van de DBDMH - Werkingskosten (deel 2019)  – 296.000 €
- 18/12/2019 - Rode Kruis van België - Reageren bij een noodgeval (saldo 2019) – 2.250 €
- 31/12/2019 - Instituut voor de Opleiding in Dringende Medische Hulp (IODMH) – Investering (deel 2019) – 27.000 €
- 31/12/2019 - Instituut voor de Opleiding in Dringende Medische Hulp (IODMH) (deel 2019) – Werkingskosten – 33.750 €

Wat de bestelde studies betreft, kunnen we u melden dat de DBDMH in 2019 geen enkele studie besteld heeft.
Wat communicatie betreft, had de DBDMH in 2019 de volgende kosten :

· Productie van een bewustmakingsvideo over brandpreventie, 87 SECONDEN, 17.659,95 €
· Website “Reageren in noodsituaties”, OPAL SOLUTIONS, 4.307,60 €
· Consulting en inhoudsproductie voor digital signage, STP COMMUNICATIES, 13.310,00 €
· Huren van stadsreclameborden, JCDECAUX STREET FURNITURE, 5.268,07 €



hub.brussels kent geen subsidies toe binnen de grenzen van haar bevoegdheden.