Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de subsidies aan de vzw's, de studiekosten en de uitgaven voor communicatie van de ION's die onder uw toezicht staan.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 210)

 
Datum ontvangst: 24/08/2020 Datum publicatie: 19/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 02/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/08/2020 Ontvankelijk p.m.
02/10/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In het kader van uw gewestelijke bevoegdheden zou ik graag de volgende informatie willen ontvangen over de subsidies aan de vzw’s en de studie- en communicatiekosten die door de verschillende ION's onder uw toezicht worden toegekend:

1. De lijst van de vzw’s die in 2019 subsidies hebben ontvangen van elk van deze ION's, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de naam van de vzw;
b) de titel van de gesubsidieerde opdracht/het gesubsidieerde project;
c) het bedrag van de subsidie.

2. De lijst van de studies die in 2019 in opdracht van elk van deze ION's zijn uitgevoerd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de studie;
b) was de studie het onderwerp van een overheidsopdracht of een subsidie?
c) de naam van de dienstverlener aan wie de studie is opgedragen?
d)de totale kosten van elk van die studies.

3. De lijst van de uitgaven voor communicatie (kalender, flyers, ...) die door elk van deze ION's in 2018 werden gefinancierd, uitgesplitst volgens de volgende criteria:

a) de titel van de communicatie;
b) de organisatie die de communicatie heeft ontworpen;
c) het bedrag van de financiering.
 
 
Antwoord    Hieronder vindt u alle gevraagde informatie over de subsidies aan vzw’s, de studiekosten en de communicatie-uitgaven van elk van de instellingen van openbaar nut die onder mijn toezicht staan.


Hub.brussels is geen subsidiërende overheid. In de bijlage vindt u de lijst met de in 2019 bestelde studies en de in 2018 gedane communicatie-uitgaven.


Wat Innoviris betreft, vindt u alle informatie in de bijlage.


Citydev.brussels heeft in 2019 geen enkele vzw gesubsidieerd. De lijst met de in 2019 gemaakte studiekosten is te vinden in de bijlage. De in 2018 gedane communicatie-uitgaven zijn de volgende:

Omschrijving van de communicatie

Instelling

Bedrag

Activiteitenverslag (opdracht over 4 jaar)

Tilt Factory

€ 93.500 (excl. btw) voor 4 jaar

Campagne ‘werkgelegenheidssteun’

(ontwerp van lay-out + druk)

Marc Arnold

€ 915 (excl. btw)

Boek 45 jaar citydev.brussels

Edito 3

€ 34.489,90 (excl. btw)

Post-its

Promo kiss

€ 990 (excl. btw)

Zeil voor site van Bpost

Reclameland

€ 161,91 (excl. btw)
Finance&invest.brussels is geen subsidiërende overheid en de groep heeft in de loop van 2019 geen studies besteld. De door de overheidsholding gedane uitgaven voor externe communicatie in 2018 betreffen voornamelijk het jaarverslag en promotie-instrumenten.

Aangezien de GIMB-groep niet onderworpen is aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten, zijn deze externe partners gekozen na analyse van het aanbod op de markt. 

Hieronder volgen de gefactureerde kosten aan de verschillende externe bedrijven die hebben bijgedragen aan de uitvoering van het communicatiebeleid van finance&invest.brussels:

Communicatie

Dienstverlener

Bedrag

Jaarverslag

Print in the box

€ 40.913

Algemene folders

Tilt Factory

€ 2.140

Informatieborden

Solutions iD

€ 610

Foto wenskaart

Triptyque

€ 375

T-shirts (Ondernemingsbeurs)

K-DO

€ 683,71

Publicatie interview Jean-Luc Vanraes Europees tijdschrift

Interbusiness

€ 2.525,25
De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (brupartners.brussels) kent evenmin subsidies toe en heeft in 2019 geen studies laten uitvoeren. Dit zijn de in het kader van de communicatie gemaakte uitgaven in 2018:

Communicatie

Instelling

Bedrag

Handelingen van het colloquium – 2018

– lay-out en druk

Paperland (Alsembergsesteenweg 1264, 1180 Brussel)

8.098,00 euro

gerichte opdracht

overheidsopdracht

Colloquium – 2018

– realisatie van videoclips

Manu De Smet

(Kasteeldreef 97, bus 21, 9340 Lede)

5.148,55 euro

gerichte opdracht

overheidsopdracht

Tijdschrift van de Raad – 2018

– lay-out en druk

IPM Printing

(Rusatiralaan 3b, 1083 Brussel)

6.134,22 euro

meerjarige opdracht

overheidsopdracht

Nieuwsbrief van de Raad – 2018

– gegroepeerde verzendingen van e-mails

YMLP

(www.ymlp.com)

137,94 euro

tweejarig contract

overheidsopdracht

Jaarverslag – 2018

– lay-out

IPM Printing

(Rusatiralaan 3b, 1083 Brussel)

4.452,80 euro

meerjarige opdracht

overheidsopdracht