Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stakingsaanzegging van het VSOA.

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 231)

 
Datum ontvangst: 31/08/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 22/09/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De pers maakt gewag van de stakingsaanzegging van het VSOA op 4 augustus 2020, en van een aantal vragen ter zake.

Graag een antwoord op volgende vragen van het syndicaat:

- Wanneer en hoe kan de DBDMH gebruikmaken van zijn sportmassa?

- Wanneer beginnen de bevorderingsprocedures? Hoe zit het met het personeelsplan voor 2020?

- Wordt een wijziging van het wachtsysteem met 4 officieren van dienst 24 uur per dag in plaats van 3 zoals nu overwogen?
 
 
Antwoord    Het sportfonds werd vervangen door uitrustingscheques en verloopt volgens onderstaande procedure:

- Op 19/06/2020 werd een dienstnota (2020-131) gepubliceerd waarin het personeel wordt geïnformeerd over de artikelen die het kan bestellen (sportartikelen inclusief sportschoenen).
- De procedure voor het bestellen van de artikelen werd gecommuniceerd via een dienstnota (2020-164) die gepubliceerd werd op 03/08/2020.
De keuze van de personeelsleden moet uiterlijk op 13/09/2020 worden meegedeeld.


Wat de bevorderingen betreft:

De promoties in de vlakke loopbanen gaan gewoon door zoals voorzien.

Voor wat alle andere promoties betreft wordt de normale procedure voorbereid, maar heb ik een bijkomend juridisch advies gevraagd.

Het huidige taalkader wordt immers momenteel door drie personen aangevochten bij de Raad van State. Wat het dagelijks functioneren van de DBDMH, zowel qua statutarisering als promotie, sterk hindert.

Mocht het taalkader vernietigd worden dan worden ook de promoties vernietigd. Dit kan leiden tot een stortvloed aan teleurstellingen bij het personeel en zelfs schadeclaims. Vandaar het bijkomend juridische advies.


Met betrekking tot het personeelsplan 2020:

Tot op heden werd het personeelsplan nog niet gevalideerd door de overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangezien alle personeelsplannen in het kader van de budgetbesprekingen worden bekeken.


Wat betreft de wijziging van het wachtsysteem met vier officieren in plaats van drie:

Deze wijziging wordt sinds 2017 bestudeerd, maar kon nooit worden geconcretiseerd vanwege budgettaire beperkingen in verband met het personeelsplan.