Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende steun van de federale overheid voor de Brusselse wetenschaps-, cultuur- en museuminstellingen.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 332)

 
Datum ontvangst: 02/09/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de Gewestelijke Beleidsverklaring wordt gezegd dat de regering bij de federale Staat zal blijven aandringen op de nodige investeringen en renovaties die nodig zijn ter versterking van de waarde van de federale wetenschaps-, cultuur- en museuminstellingen die Brussel wereldwijd doen schitteren.

In dit verband zou ik graag willen weten of een kadaster van behoeften op dit gebied bestaat en of specifieke bedragen werden vastgesteld om de behoeften te dekken? Zo ja, kunt u ze me dan bezorgen?

Kan u mij daarnaast de bedragen meedelen die Beliris in 2019 aan de Brusselse wetenschaps-, cultuur- en museuminstellingen heeft toegekend? Voor welke projecten?
 
 
Antwoord    Op uw eerste vraag kan ik u antwoorden dat de Brusselse en de federale regering over het algemeen om de twee à drie jaar (door middel van een bijakte) de middelen uit het Belirisfonds (125 miljoen euro per jaar) bestemmen voor verschillende initiatieven. Alle betrokken spelers, ook de federale instanties die bevoegd zijn voor de genoemde instellingen, treden daarbij met elkaar in overleg. Er moet bij de betrokken federale instellingen dus zeker een kadaster bestaan. Vervolgens worden op basis van verscheidene criteria keuzes gemaakt en worden de fondsen over de verschillende initiatieven verdeeld. De volgende bijakte zal binnenkort worden afgesloten, afhankelijk van wanneer de nieuwe federale regering gevormd zal zijn.

Voor wat het tweede deel van uw vraag betreft, bezorg ik u hieronder een tabel met de budgettaire uitgaven van 2019 voor projecten in het kader van culturele, wetenschappelijke en erfgoedkundige initiatieven die Brussel een internationale uitstraling geven.

2.15

Palais des Beaux-Arts / Paleis voor Schone Kunsten

€ 445.146,98

2.10

Musée Royal des Beaux Arts / Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

€ 301.204,89

3.4

Basilique de Koekelberg / Basiliek van Koekelberg

€ 37.978,23

3.6

Restauration bâtiments classés / Restauratie geklasseerde gebouwen

€ 84.362,34

3.18

Promotion de projets d'excellence scientifique et médicale / Promotie van projecten van wetenschappelijke en medische topkwaliteit

€ 1.525.563,50

5.8

Parc du Cinquantenaire / Jubelpark

€ 1.042.796,88

6.7

Musée des Sciences Naturelles / Museum voor Natuurwetenschappen

€ 1.371.382,46

6.8

Théâtre de la Monnaie / Muntschouwburg

€ 605.196,31