Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de opkomst van de stadskunsten en het kadaster van de actoren.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 333)

 
Datum ontvangst: 02/09/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Brussel kan niet zonder kunst en cultuur. Het is een moderne en kosmopolitische stad waarin de plaats van de stadskunsten heel belangrijk is. Aangezien er plannen zijn om een stedelijk kunstencentrum te creëren, zou ik graag willen weten of er per gewest een register is opgesteld van actoren en operatoren die actief zijn in deze disciplines? Zo ja, kan u ons dan de lijst van de operatoren die erin opgenomen zijn, bezorgen? Om op dit gebied een referentiepool op te zetten, lijkt het inderdaad noodzakelijk om te bepalen welke actoren hierbij betrokken zouden zijn.
 
 
Antwoord    U stelt mij een vraag over de oprichting van een pool voor stedelijke kunsten.

Het begrip stedelijke kunsten / urban culture omvat een grote verscheidenheid aan artistieke en culturele expressievormen, daarom lijkt het ons aangewezen de stedelijke kunsten niet « op te sluiten » in een onwrikbare definitie. Bovendien bevinden de operatoren van deze kunst zich op het raakvlak van verschillende kunst- en cultuurgebieden die nooit voor 100% dekken wat urban culture kan zijn. Derhalve lijkt in het perspectief van de oprichting van een pool voor stedelijke kunsten een identificatie-opdracht voor de hieraan verbonden behoeften pertinent, die mede kan voorzien in een analyse van het bestaande aanbod. Dit kan tegemoetkomen aan uw wens voor een kadaster. Afhankelijk van de beschikbare begrotingskredieten schrijf ik hiertoe weldra een opdracht uit.