Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de quota’s van COVID-pv’s bij de Brusselse politie.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 335)

 
Datum ontvangst: 02/09/2020 Datum publicatie: 21/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
02/09/2020 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de pers hebben anonieme politieagenten melding gemaakt van een minimaal quotum aan COVID-pv's dat per dag moet worden uitgevoerd. Deze politieagenten nemen daar aanstoot aan; de politie is er niet om een cijfer te halen.

De politiezones zijn een gemeentelijke bevoegdheid, maar het Gewest heeft een rol van toezicht op de begroting en een verantwoordelijkheid voor de intergemeentelijke dialoog.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen:

- Is er, aangezien het Gewest toezicht houdt op de budgetten van de politiezones, sprake van een stijging van de inkomsten uit overtredingen? Zo ja, in welke mate en in welke zones?

- Werd hierover contact opgenomen met bepaalde gemeenten? Zo ja, met welke en wat was het resultaat?
 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

De bedragen geïnd na de opmaak van een proces-verbaal wegens een inbreuk op het coronabesluit worden niet verrekend in de inkomsten van de politiezones. Bijgevolg is daarover geen contact opgenomen met de gemeenten.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de federale ministers van financiën en justitie.