Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de recyclage van computers.

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 478)

 
Datum ontvangst: 14/09/2020 Datum publicatie: 29/10/2020
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 14/10/2020
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/09/2020 Ontvankelijk p.m.
14/10/2020 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In de afgelopen maanden is het onderwerp van digitale kwetsbaarheid weer opgedoken met de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen. Studenten en leerlingen hebben zich moeten aanpassen aan het afstandsonderwijs. In deze context is het hebben van een werkende computer essentieel.

Een groot aantal acties heeft plaatsgevonden: Molengeek heeft computers gerecycleerd om deze uit te delen aan leerlingen die ze nodig hadden. Voor dit nieuwe schooljaar heeft de gemeente Sint-Joost een plan opgesteld voor de verdeling van computers. 250 computers uit het recyclageproces werden immers gerecycleerd om ze aan leerlingen te geven die COVID-19 zouden oplopen en die dus verplicht zullen zijn om lessen op afstand te volgen.

Al die acties vanuit verschillende hoeken doen me denken dat we echt een structureel antwoord moeten vinden op dit probleem van digitale kwetsbaarheid waar de meest kwetsbare leerlingen en gezinnen mee te maken hebben. Het onderwijs is een communautaire bevoegdheid, maar er kan een systeem voor het recycleren van computers van de Brusselse administraties worden opgezet om ze te verspreiden in de Brusselse scholen.

Evenzo verbindt het meerderheidsakkoord de regering ertoe om bijzondere maatregelen te nemen om de afvalproductie te verminderen. Hiervoor kunnen verschillende nuttige maatregelen worden genomen: "repair cafés" ondersteunen en geplande veroudering bestrijden.

Wat gebeurt er dus met de computers die niet gebruikt worden, maar nog wel werken in onze Brusselse administraties? Is er genoeg computerapparatuur om materiaal te verzamelen om massaal aan de scholen te geven? Hebt u wel eens gedacht aan een systeem voor het recycleren en doneren van ongebruikte computers?
 
 
Antwoord    1)Krachtens de beslissing die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 16 maart 2020 heeft genomen om binnen de gewestelijke instellingen het gebruiksklaar maken en ter beschikking stellen van afgedankte IT-uitrusting te coördineren, mogen voortaan alle ministeries en instellingen van openbaar nut van de gewestelijke entiteit hun eigen, afgeschreven en afgedankte computermateriaal gratis overdragen aan verenigingen zonder winstoogmerk met het oog op het opnieuw gebruiksklaar maken en verspreiden ervan onder leerlingen en studenten in sociale moeilijkheden en in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Leefmilieu Brussel heeft actief deelgenomen aan het proces, aangezien een aanzienlijk aantal computers kon worden afgedankt en ter beschikking gesteld van het CIBG voor schenking aan Oxfam in het kader van het hierboven beschreven proces.
Bijgevoegd vindt u de lijst van het betreffende materiaal.
Leefmilieu Brussel verbindt zich ertoe dit te blijven doen in de toekomst.
Voor een algemener en vollediger antwoord zou dezelfde vraag moeten worden gericht aan minister Bernard Clerfayt, die onder meer bevoegd is voor Digitalisering.