Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de impact van de Covid-19 op de financiën van de lokale besturen.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 42)

 
Datum ontvangst: 26/06/2020 Datum publicatie: 10/11/2020 Referentie: B.I.V. 31 (20/21), Blz. 1
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 10/11/2020 Referentie: B.I.V. 31 (20/21), Blz. 3
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Te herformuleren tekst. Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
10/11/2020 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 31 (20/21) 1
10/11/2020 Toegevoegde vraag om uitleg Marc-Jean Ghyssels B.I.V. 31 (20/21) 2
10/11/2020 Tussenkomst Michaël Vossaert B.I.V. 31 (20/21) 2
10/11/2020 Tussenkomst Mathias Vanden Borre B.I.V. 31 (20/21) 3
10/11/2020 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 31 (20/21) 3
10/11/2020 Repliek David Leisterh B.I.V. 31 (20/21) 6