Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de betalingsachterstand door de openbare sector.

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 62)

 
Datum ontvangst: 08/09/2020 Datum publicatie: 05/10/2020 Referentie: B.I.V. 5 (20/21), Blz. 35
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord: 05/10/2020 Referentie: B.I.V. 5 (20/21), Blz. 36
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
05/10/2020 Ontwikkeling Christophe De Beukelaer B.I.V. 5 (20/21) 35
05/10/2020 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 5 (20/21) 36
05/10/2020 Repliek Christophe De Beukelaer B.I.V. 5 (20/21) 38