Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de recyclage van maskers en filters in polyetheen of andere kunststofvezels.

Indiener(s)
Véronique Jamoulle
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 138)

 
Datum ontvangst: 02/09/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/10/2020 Van de agenda gehaald.
28/10/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag