Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het sociaal plan van de N.V. Hotel Métropole en de verdwijning van 120 jobs.

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 174)

 
Datum ontvangst: 01/07/2020 Datum publicatie:
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20 Datum antwoord:
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/09/2020 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/09/2020 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/09/2020 Uitgesteld
14/10/2020 Van de agenda gehaald.
14/10/2020 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag